Zechariah 11

1О тваряй, Ливане, портите си, и огън да погълне твоите кедри.

2 a  Ридай, кипарисе, защото падна кедърът, защото и великаните са опустошени; ридайте, дъбове васански, защото е повалена непроходната гора.

3 b  Чува се глас от ридание на пастири, защото е опустошено тяхното великолепие; чува се рикане на лъвчета, защото е опустошена хубостта на Иордан.

4 c  Тъй казва Господ, Бог мой: паси овците, обречени на клане,

5 d  които купувачите безнаказано колят, а продавачите им казват: „благословен да бъде Господ; аз разбогатях!“И пастирите им не ги жалят.

6 e  Защото Аз няма вече да прощавам жителите на тая земя, казва Господ; и ето, ще предам човеците, всекиго в ръцете на ближния му и в ръцете на царя му, и те ще поразяват земята, и Аз няма да я избавя от ръцете им.

7 И ще паса овците, обречени на клане, овци наистина бедни. И ще Си взема две тояги, и ще нарека едната – благоволение, другата – вериги, и с тях ще паса овците.

8 f  И ще изтребя трима от пастирите в един месец; и ще се отвърне душата Ми от тях, както и тяхната душа се отвръща от Мене.

9 g  Тогава ще кажа: няма да ви паса; която умира, нека умре, и която загива, нека загине, а които остават, нека ядат плътта една на друга.

10 И ще взема тоягата Си „благоволение“и ще я пречупя, за да унищожа завета, който сключих с всички народи.

11 И той ще бъде унищожен в оня ден, и тогава ще узнаят бедните от овците, които Ме очакват, че това е словото на Господа.

12 h  И ще им кажа: ако ви е угодно, дайте Ми заплатата Ми; ако ли не – не давайте; и те ще Ми претеглят за отплата трийсет сребърника.

13 i  И рече ми Господ: хвърли ги в църковната каса, – висока цена, за каквато те Ме оцениха! И взех аз трийсетте сребърника и ги хвърлих в дома Господен за грънчаря.

14 j  И счупих другата Си тояга „вериги“, за да разкъсам братството между Иуда и Израиля.

15 И Господ ми рече: вземи си още принадлежностите на едного от глупавите пастири.

16 k  Защото ето, Аз ще поставя пастир на тая земя, който не се грижи за загиващите, загубените няма да търси и болните няма да лекува, здравите няма да храни, а месото на тлъстите ще яде и копитата им ще откъсне.

17 l  Горко на невредния пастир, който оставя стадото! Меч върху ръката му и върху дясното му око! ръката му съвсем ще изсъхне, и дясното му око съвсем ще потъмнее.
Copyright information for BulOrth