Zechariah 14

1Е то, настъпва денят Господен, и ще разделят награбеното от тебе сред тебе.

2 a  Ще събера всички народи на война срещу Иерусалим; градът ще бъде превзет, и домовете разграбени; жените ще бъдат обезчестени, и половината град ще отиде в плен; но останалият народ не ще бъде изтребен от града.

3 Тогава ще излезе Господ и ще се опълчи против тия народи, както се бе опълчил в боевия ден.

4 b  И ще застанат нозете Му в оня ден на Елеонската планина, която е пред лицето на Иерусалим към изток: и ще се разцепи през средата Елеонската планина от изток към запад с твърде голяма долина, и половината планина ще отиде към север, а половината ѝ към юг.

5 c  И вие ще побегнете в долината на Моите планини; защото планинската долина ще се простира до Асил; и ще побегнете, както бягахте от земетръса в дните на Озия, цар иудейски; и ще дойде Господ, Бог мой, и всички светии с Него.

6 d  В оня ден няма да има светлина, светилата ще се махнат.

7 e  Тоя ден ще бъде едничък, известен само на Господа: нито ден, нито нощ; само привечер ще се яви светлина.

8 f  В оня ден живи води ще потекат от Иерусалим, половината им в източното море и половината им в западното море: лете и зиме тъй ще бъде.

9 g  И Господ ще бъде цар над цяла земя: в него ден Господ ще бъде един, и името Му – едно.

10 h  Цялата тая земя ще бъде като равнина, от Гаваон до Ремон, на юг от Иерусалим, който високо ще стои на мястото си и ще се насели от портите Вениаминови до мястото на първите порти, до Ъгловите порти, и от кулата на Ананеила до царските линове.

11 i  И ще живеят в него, и проклятие няма вече да има, но Иерусалим ще стои безопасно.

12 j  И ето какво ще бъде поражението, с което Господ ще порази всички народи, които са воювали против Иерусалим: тялото на всекиго ще изхилее, докато още той стои на нозете си, и очите му ще се стопят вдлъбнатините си, и езикът му ще изсъхне в устата му.

13 k  В оня ден ще произлезе между тях голямо смущение от Господа, тъй че един ще хване ръката на другиго и ще подигне ръката му против ръката на ближния му.

14 Но и сам Иуда ще воюва против Иерусалим, и богатството на всички околни народи ще бъде събрано: злато, сребро и дрехи в голямо множество.

15 l  Ще бъде също такова поражение на коне и мъски, на камили и осли, и на всякакъв добитък, който ще се намира в стана им.

16 m  После всички останали от всички народи, които са дохождали против Иерусалим, ще дохождат от година на година, да се покланят на Царя, Господа Саваота, и да празнуват празник Шатри.

17 n  И ако някое от земните племена не отиде в Иерусалим, за да се поклони на Царя, на Господа Саваота, дъжд няма да има у тях.

18 o  И ако племето египетско не потегли на път и не дойде (тук) , и то няма да има дъжд, и ще го постигне поражение, с каквото ще порази Господ народите, които не дохождат да празнуват празник Шатри.

19 Ето какво ще стане за греха на Египет и за греха на всички народи, които няма да дойдат да празнуват празник Шатри.

20 p  В онова време дори до конските обори ще бъде (начертано) : светиня Господу, и котлите в дома Господен ще бъдат като жертвените блюда пред олтара.

21 q  И всички котли в Иерусалим и Иудея ще бъдат светиня на Господа Саваота, и ще дохождат всички, които принасят жертва, ще ги вземат и ще варят в тях, и няма вече да има нито един хананеец в дома на Господа Саваота в оня ден.
Copyright information for BulOrth