Zechariah 2

1 a  И пак повдигнах очи и видях: ето един мъж, който имаше в ръка земемерна връв.

2 Аз попитах: къде отиваш? Той ми рече: да измеря Иерусалим, за да видя, каква му е ширината и каква му е дължината.

3 И ето Ангелът, който говореше с мене, излиза, а друг Ангел идеше насреща му,

4 b  и той рече на тогова: иди по-скоро, кажи на тоя момък: Иерусалим ще засели околностите поради многото човеци и добитък в него.

5 И Аз ще му бъда, казва Господ, огнена стена около него и ще се прославя всред него.

6 c  Да, да! бягайте от северната страна, казва Господ, защото Аз ви разпилях по четирите ветрове небесни, казва Господ.

7 Спасявай се, Сионе, който живееш у дъщерята Вавилонова.

8 d  Защото тъй казва Господ Саваот, Който ме прати за слава при народите, що ви грабеха: „който се допира до вас, допира се до зеницата на окото Ми;

9 и ето, Аз ще дигна ръката Си против тях, и те ще станат плячка на рабите си“. Тогава ще познаете, че Господ Саваот ме е пратил.

10 e  Ликувай и весели се, дъще Сионова! Защото ето, Аз ще дойда и ще се поселя посред тебе, казва Господ.

11 f  И ще прибягнат към Господа много народи в оня ден и ще станат Негов народ; и Той ще се посели посред тебе, и ще узнаеш, че Господ Саваот ме е пратил при тебе.

12 g  Тогава Господ ще вземе във владение Иуда, Своя дял на светата земя, и пак ще избере Иерусалим.

13 h  Да мълчи всяка плът пред лицето на Господа! Защото Той става от светото Си живелище.
Copyright information for BulOrth