Zechariah 6

1И пак вдигнах очите си, и виждам: ето, четири колесници излизат из прохода между две планини; а тия планини бяха медни планини.

2 a  В първата колесница конете бяха рижи, във втората колесница – черни;

3 в третата колесница конете бяха бели, а в четвъртата колесница – сиви, силни.

4 И, като заговорих, аз рекох на Ангела, който говореше с мене: какво е това, господине мой?

5 b  Отговори Ангелът и ми рече: това са четирите небесни духа, които излизат да предстоят пред Господа на цялата земя.

6 Враните коне там излизат към северна страна, и белите вървят след тях, а сивите отиват към южна страна.

7 И силните излязоха и се впуснаха да преминат земята; и той рече: идете, преминете земята, – и те преминаха земята.

8 Тогава той ме повика и ми рече тъй: виж, излезлите за северната страна успокоиха духа ми против северната земя.

9 И биде слово Господне към мене:

10 вземи от дошлите от плена, от Хелдая, от Товия и от Иедая, и иди в същия ден, иди в дома на Иосия, син Софониев, дето те пристигнаха от Вавилон,

11 вземи от тях сребро и злато и направи венци, и тури ги на главата на Иисуса, син Иоседеков, велик иерей,

12 c  и му кажи: тъй казва Господ Саваот: ето Мъж, – името Му е Младочка, – Той ще израсте от корена Си и ще създаде храма Господен.

13 d  Той ще създаде храма Господен и ще получи слава, ще седне на престола Си и ще бъде владетел, ще бъде и свещеник на престола Си, и съгласие за мир ще има между единия и другия.

14 А ония венци ще бъдат за Хелема и Товия, за Иедая и Хена, син Софониев, за спомен в храма Господен.

15 e  И отдалеч ще дойдат и ще участвуват в постройката на храма Господен, и вие ще познаете, че Господ Саваот ме е пратил при вас, и това ще стане, ако усърдно слушате гласа на вашия Господ Бог.
Copyright information for BulOrth