Zechariah 12

1 a  П ророческо слово на Господа за Израиля. – Господ, Който разпростря небето, основа земята и образува духа на човека вътре в него, казва:

2 b  ето, Аз ще направя Иерусалим чаша на изстъпление за всички околни народи, също и за Иуда през време на иерусалимската обсада.

3 c  В оня ден ще направя Иерусалим тежък камък за всички племена; всички, които ще го подигат, ще се изкилавят, а ще се съберат против него всички земни народи.

4 d  В оня ден, казва Господ, Аз ще поразя всеки кон с лудост и конника му – с безумие, а върху дома Иудин ще отворя очите Си. Всеки пък кон у народите ще поразя със слепота.

5 И ще кажат князете Иудини в сърцата си: моя сила са жителите на Иерусалим в Господа Саваота, техния Бог.

6 В оня ден Аз ще направя князете Иудини като жерава с огън между дърва и като запалено светило между снопове, и те ще изтребят всички околни народи и отдясно и отляво, и отново ще бъде населен Иерусалим на своето място, – в Иерусалим.

7 e  И Господ ще спаси първом шатрите на Иуда, та величието на дома Давидов и величието на иерусалимските жители да не се издига над Иуда.

8 f  В оня ден ще брани Господ жителите на Иерусалим, и най-слабият между тях ще стане в оня ден като Давида, а домът Давидов ще стане като Бог, като Ангел Господен пред тях.

9 В оня ден Аз ще изтребя всички народи, които нападат Иерусалим.

10 g  А върху дома Давидов и върху жителите иерусалимски ще излея дух на благодат и умиление, и те ще погледнат на Него, Когото те прободоха, и ще ридаят за Него, както се ридае за единороден син, и ще скърбят, както се скърби за първороден.

11 h  В оня ден ще се вдигне голям плач в Иерусалим, като плача на Хададримона в Мегидонската долина.

12 И ще ридае земята, всяко племе отделно: племето на дома Давидов отделно, и жените им отделно;

13 i  племето на дома Левиин отделно, и жените им отделно; племето Симеоново отделно, и жените им отделно;

14 всички останали племена, всяко племе отделно, и жените им отделно.
Copyright information for BulOrth