1 Chronicles 14

Давид в Йерусалим

1 a  След това тирският цар Хирам прати посланици при Давид и кедрови дървета, зидари и дърводелци, за да му построят къща.

2 И Давид позна, че  Господ го беше утвърдил за цар над Израил, защото царството му се възвиси нависоко заради народа Му Израил.

3 Давид си взе още жени в Йерусалим и роди още синове и дъщери.

4 b  Ето имената на синовете, които му се родиха в Йерусалим: Самуа, Совав, Натан, Соломон,

5 Евар, Елисуа, Елфалет,

6 Ногах, Нефег, Яфия,

7 c  Елисама, Веелиада
14:7 Във 2 Цар. 5:16 – Елиада.
и Елифалет.

Победа над филистимците

8 e  А когато филистимците чуха, че Давид бил помазан за цар над целия Израил, всички филистимци излязоха да го търсят; а Давид, като чу за това, излезе против тях.

9 f  И така, филистимците дойдоха и нахлуха в долината Рафаим.

10 Тогава Давид се допита до Бога: Да изляза ли против филистимците? Ще ги предадеш ли в ръката ми? А  Господ му отговори: Излез, защото ще ги предам в ръката ти.

11 И така, те отидоха на Ваал-ферасим и там Давид ги порази. Тогава Давид каза: Бог избухна чрез моята ръка върху неприятелите ми, както избухват водите. Затова онова място бе наречено Ваал-ферасим
14:11 Т.е. Място на проломите.
.

12 Филистимците оставиха там боговете си; а Давид заповяда и ги изгориха с огън.

13 h  И филистимците пак нахлуха в долината.

14 i  Затова Давид пак се допита до Бога; и Бог му отговори: Не излизай против тях, а ги заобиколи и ги нападни откъм черниците.

15 И когато чуеш шум като от маршируване по върховете на черниците, тогава ще излезеш на бой, защото Бог ще излезе пред тебе да порази филистимското множество.

16 j  Давид направи според както му заповяда Бог; и поразяваха филистимското множество от Гаваон чак до Гезер.

17 k  И Давидовото име се прочу по всичките земи; и  Господ нанесе страх от него върху всички народи.
Copyright information for BulProtRev