1 Chronicles 16

1 a  Така внесоха Божия ковчег и го положиха сред шатъра, който Давид беше поставил за него; и принесоха всеизгаряния и мирни жертви пред Бога.

2 Когато Давид свърши принасянето на всеизгарянията и мирните жертви, благослови народа в  Господнето име.

3 И даде на всеки човек, мъж и жена, от Израил, на всеки по един хляб, по една мръвка месо и по един наниз сухо грозде.

4 b  И определи някои от левитите да служат пред  Господния ковчег, да възпоменават, да благодарят и да хвалят  Господа , Израилевия Бог:

5 първия, Асаф; втория, Захария; после Еиил, Семирамот, Ехиил, Мататия, Елиав, Ванайя, Овид-едом и Еиил с псалтири и арфи; Асаф с дрънкане на кимвали;

6 а свещениците Ванайя и Яазиил – с тръби, винаги пред ковчега на Божия завет.

Благодарствена песен на Давид

7 c  Тогава, в онзи ден, Давид за пръв път нареди славословенето на  Господа чрез Асаф и братята му с тези думи: 8 d  Славословете  Господа ; призовавайте името Му;
възвестявайте между народите делата Му.
9 Пейте Му и Го възпявайте с псалми;
говорете за всичките Му чудни дела.
10 Хвалете се с Неговото свято име;
нека се весели сърцето на онези, които търсят  Господа .
11 Търсете  Господа и Неговата сила.
Търсете лицето Му винаги.
12 Помнете пречудните дела, които е извършил,
знаменията Му и постановленията, излезли из устата Му.
13 Вие, потомство на Неговия слуга Израил,
синове Яковови, избрани Негови.
14 Той е  Господ , Бог наш;
съдът Му е по целия свят.
15 Помнете винаги завета Му,
словото, което заповяда на хиляда поколения,
16 e  завета, който сключи с Авраам,
и клетвата Му към Исаак,
17 която и утвърди на Яков за наредба,
на Израил за вечен завет,
18 като каза: На тебе ще дам Ханаанската земя
за дял на наследството ви,
19 f  когато бяхте малцина на брой,
малцина и пришълци в нея,
20 и когато прехождаха от народ в народ
и от едно царство в други народи.
21 g  Не остави никого да им навреди;
ей, заради тях царе изобличи,
22 h  като каза: Да не се допирате до помазаните Ми
и да не сторите зло на пророците Ми.
23 i  Пейте на  Господа , жители на целия свят;
благовествайте от ден на ден спасението Му.
24 Възвестете между народите славата Му,
между всички племена – чудните Му дела.
25 Защото  Господ е велик и твърде достоен за хвала
и за страхопочитание повече от всички богове.
26 j  Защото всички богове на племената са суетни,
а  Господ създаде небесата.
27 Слава и великолепие са пред Него,
сила и радост на мястото Му.
28 Отдайте на  Господа вие, семейства на племената,
отдайте на  Господа слава и сила.
29 Отдайте на  Господа славата, дължима на името Му;
донесете принос и влезте пред Него;
поклонете се на  Господа с великолепие свято.
30 Треперете пред Него, жители на целия свят;
защото вселената е утвърдена и не може да се поклати.
31 Да се веселят небесата и да се радва светът;
и да казват между народите:  Господ царува.
32 Да бучи морето и всичко, което е в него;
нека се радват полетата и всичко, което е в тях.
33 Тогава ще се радват пред  Господа дърветата на дъбравата;
защото иде да съди света.
34 k  Славословете  Господа , защото е благ,
защото милостта Му е до века;
35 l  и кажете: Спаси ни, Боже на спасението ни,
събери ни и ни избави от народите,
за да славословим святото Ти име
и да тържествуваме в Твоята хвала.
36 m  Благословен да бъде  Господ , Бог Израилев,
отвека и довека.

И целият народ каза: Амин! И възхвалиха  Господа .

37 Тогава Давид остави там, пред ковчега на  Господния завет, Асаф и братята му, за да служат постоянно пред ковчега, според както беше нужно за всеки ден;

38 остави и Овид-едом и братята му, шестдесет и осем души; също и Овид-едом, Едутуновия син, и Оса за вратари;

39 n  и свещеника Садок и братята му, свещениците, пред  Господнята скиния на високото място, което беше в Гаваон,

40 o  за да принасят всеизгаряне на  Господа върху жертвеника за всеизгарянията винаги сутрин и вечер, точно според както е писано в закона, който  Господ даде на Израил;

41 p  и с тях постави Еман, Едутун и другите, определени по име, които бяха избрани да славословят  Господа , защото Неговата милост е до века;

42 и при тях, т. е. при Еман и Едутун, имаше тръби и кимвали за онези, които трябваше да свирят с висок глас, и инструменти за Божиите песни. А Едутуновите синове бяха вратари.

43 q  И така, целият народ си отиде, всеки в къщата си; и Давид се върна да благослови дома си.
Copyright information for BulProtRev