1 Chronicles 22

1 a  Тогава Давид каза: Това е домът на  Господа Бога и това – жертвеникът за всеизгаряне за Израил.

Подготовка на Давид за построяване на храма

2 b  И Давид заповяда да съберат чужденците, които бяха в Израилевата земя; и накара каменоделците да изсекат и издялат камъни за построяването на Божия дом.

3 c  Давид приготви и много желязо за гвоздеи, за вратите на портите и за скобите, и мед – толкова много, че превишаваше теглото,

4 d  и кедрови дървета без брой; защото сидонците и тиряните донасяха на Давид много кедрови дървета.

5 e  Защото Давид си казваше: Понеже синът ми Соломон е млад и нежен и домът, който ще бъде построен на  Господа , трябва да бъде извънредно великолепен, прочут и славен в цялата вселена, затова ще направя приготовление за него. И така, Давид направи голямо приготовление преди смъртта си.

6 Тогава повика сина си Соломон и му заръча да построи дом за  Господа , Израилевия Бог.

7 f  Давид каза на Соломон: Сине мой, аз пожелах в сърцето си да построя дом за името на  Господа , моя Бог;

8 g  но  Господнето слово дойде до мен и каза: Много кръв си пролял и големи войни си водил; ти няма да построиш дом за името Ми, защото си пролял много кръв на земята пред Мен.

9 h  Ето, ще ти се роди син, който ще бъде спокоен човек, защото ще го успокоя от всички неприятели около него; понеже Соломон
22:9 Т.е. Мирен.
ще му бъде името и в неговите дни ще дам мир и тишина на Израил;

10 j  той ще построи дом за името Ми; и той ще Ми бъде син и Аз ще му бъда Отец, и ще утвърдя престола на царството му над Израил довека.

11 k  Сега, сине мой,  Господ да бъде с теб; а ти да благоуспееш, за да построиш дома на  Господа , твоя Бог, както Той е говорил за тебе.

12 l  Само да ти даде  Господ мъдрост и разум и да те упътва за управлението на Израил, за да пазиш закона на  Господа , твоя Бог.

13 m  Ако внимаваш да изпълняваш наредбите и законите, които  Господ заповяда на Моисей за Израил, тогава ще благоуспееш. Бъди силен и храбър, не бой се и не се страхувай.

14 n  Ето, аз в смирението си съм приготвил за  Господния дом сто хиляди таланта злато и един милион таланта сребро, а мед и желязо без тегло, защото е много; приготвил съм и дървета и камъни, към които може ти да прибавиш още.

15 А имам и доста много работници – каменоделци, зидари, дърводелци и работници, изкусни във всякакъв вид работа.

16 o  Златото, среброто, медта и желязото са без брой. Стани и действай; и  Господ да бъде с тебе!

17 Давид заповяда и на всички Израилеви първенци да помагат на сина му Соломон, като каза:

18 p  Не е ли с вас  Господ , вашият Бог, и не ви ли даде спокойствие отвсякъде? Защото предаде в моята ръка жителите на тази земя; и земята се подчини пред  Господа и пред Неговия народ.

19 q  И така, утвърдете сърцето и душата си да търсите  Господа , вашия Бог; и станете и постройте светилището на  Господа Бога, за да донесете ковчега на  Господния завет и святите Божии вещи в дома, който ще бъде построен за  Господнето име.
Copyright information for BulProtRev