1 Chronicles 27:1

Организация на военачалниците и длъжностните лица

1 А според преброяването им израилтяните, т. е. началниците на бащините домове, хилядниците, стотниците и чиновниците им, които слугуваха на царя във всичко, което се отнасяше до отрядите, които влизаха в служба и излизаха от месец на месец през всички месеци на годината, бяха двадесет и четири хиляди във всеки отряд.
Copyright information for BulProtRev