1 Corinthians 10:23

Свободата на християнина

23 a Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е позволено, но не всичко е назидателно.
Copyright information for BulProtRev