1 Corinthians 4

Примерът на апостолите

1 a Така всеки човек да ни смята за Христови служители и настойници на Божиите тайни.

2 b А това, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен.

3 А за мен е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд ; даже аз не съдя сам себе си.

4 c Защото, при все че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан; защото Господ е, Който ще ме съди.

5 d Затова недейте съди нищо преждевременно, докато не дойде Господ, Който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата; и тогава всеки ще получи своята похвала от Бога.

6 e И това, братя, отнесох към себе си и към Аполос заради вас, за да се научите чрез нас да не мъдрувате повече от писаното и така никой от вас да не се гордее с някого пред друг.

7 f Защото кой те прави да се отличаваш от другите? И какво имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил?

8 g Сити сте вече, обогатихте се вече, царувате, и то без нас. И дано царувате, че и ние да царуваме заедно с вас;

9 h защото, струва ми се, че Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като човеци, осъдени на смърт; защото станахме за показ на света – на ангели и на човеци;

10 i ние – безумни заради Христос, а вие – разумни в Христос, ние – слаби, а вие – силни, вие – славни, а ние – опозорени.

11 j Ние до този час гладуваме и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме,

12 k и работим, за да се прехранваме сами. Когато ни подиграват, ние ги благославяме, гонят ли ни – търпим,

13 l хулят ли ни – отнасяме се кротко. Станахме като измет на света – и досега всички ни имат за отрепки.

14 m Не пиша това, за да ви посрамя, но да ви увещая като възлюбени мои чеда.

15 n Защото ако бихме имали и десетки хиляди наставници в Христос, пак много бащи нямате; понеже аз ви родих в Христос Исус чрез благовестието.

16 o Затова ви се моля, бъдете мои подражатели.

17 p Поради тази причина ви пратих Тимотей, който е мое възлюбено и вярно чедо в Господа; той ще ви напомни моите пътища в Христос, такива пътища, каквито поучавам навсякъде във всяка църква.

18 q Но някои се възгордяха, като че нямаше да дойда при вас.

19 r Но ако е Господнята воля, аз скоро ще дойда при вас и ще изпитам – не думите, а силата на тези, които са се възгордели.

20 s Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила.

21 t Какво искате? С тояга ли да дойда при вас или с любов и кротък дух?
Copyright information for BulProtRev