1 Corinthians 9:17

17 a Понеже ако върша това доброволно, имам награда, но ако е с принуждение, то само изпълнявам повереното ми настойничество.
Copyright information for BulProtRev