1 John 4

Предпазване от лъжеучителите

1 a Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.

2 b По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойдѐ в плът, е от Бога;

3 c а всеки дух, който не изповядва Спасителя
4:3 От гр. Исус.
, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва, и сега е вече в света.

4 e Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света.

5 f Те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша.

6 g Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.

Извор на любовта

7 h Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога.

8 i Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов.

9 j В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него.

10 k В това се състои любовта – не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.

11 l Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, то и ние сме длъжни да се обичаме един друг.

12 m Никой никога не е видял Бога; но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас.

13 n По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, защото ни е дал от Духа Си.

14 o И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Своя Син да бъде Спасител на света.

15 p Който изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него и той в Бога.

16 q И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог – в него.

17 r В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят.

18 s В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха; защото страхът предполага наказание и който се страхува, не е стигнал до съвършенство в любовта.

19 Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас.

20 t Ако някой каже: Обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец; защото който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, Когото не е видял.

21 u И тази заповед имаме от Него: Който обича Бога, да обича и брат си.
Copyright information for BulProtRev