1 Kings 15:22

22 a Тогава цар Аса провъзгласи на цяла Юдея без никакво изключение, и вдигнаха камъните на Рама и дърветата ѝ, с които Ваас градеше. С тях цар Аса съгради Гава Вениаминова и Масфа.
Copyright information for BulProtRev