1 Kings 16:9-14

9 a А слугата му Зимрий, началник на половината от военните му колесници, организира заговор против него, когато беше в Терса, и пиеше и се опиваше в къщата на домоуправителя си Арса в Терса.

10 Зимрий влезе и го уби в двадесет и седмата година на Юдейския цар Аса, и се възцари вместо него.

11 b А щом се възцари и седна на престола си, веднага порази целия Ваасов род. Не остави никого от мъжки пол, нито роднините му, нито приятелите му.

12 c Така Зимрий изтреби целия Ваасов род според словото, което Господ говорѝ против Ваас чрез пророка Ииуй,

13 d поради всички грехове на Ваас и поради греховете на сина му Ила, с които те съгрешиха и чрез които подтикнаха Израил да съгреши, и разгневиха Господа , Израилевия Бог, със суетите си
16:13 Т.е. с идолите си.
.

14 А останалите дела на Ила и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.
Copyright information for BulProtRev