1 Kings 18:36

36 a А в часа на вечерния принос пророк Илия се приближи и каза: Господи , Боже Авраамов, Исааков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в Израил и аз – Твой слуга, и че според Твоето слово аз сторих всички тези неща.
Copyright information for BulProtRev