1 Kings 7:24-26

24 a Наоколо под устието му имаше цветни пъпки, които го опасваха, по десет на един лакът. Те заобикаляха морето наоколо. Пъпките бяха на два реда, излети в едно цяло с него.

25 b Морето стоеше на дванадесет вола – три, гледащи на север, три, гледащи на запад, три, гледащи на юг, и три, гледащи на изток. А морето стоеше върху тях. И задните части на всичките бяха навътре.

26 c Дебелината му беше една длан. Устието му беше направено като устие на чаша, във вид на кремов цвят. То побираше две хиляди бати вода.
Copyright information for BulProtRev