1 Kings 10

Посещението на Савската царица при Соломон

1 a  Савската
10:1 Евр. Шевска.
царица, като чу, че Соломон се прочува като служител на  Господнето име, дойде да го изпита с трудни за нея въпроси.

2 Дойде в Йерусалим с много голяма свита, с камили, натоварени с аромати и с твърде много злато и скъпоценни камъни. Като дойде при Соломон, говорѝ с него за всичко, което имаше на сърцето си.

3 И Соломон отговори на всичките ѝ въпроси. Нямаше нищо скрито за царя, което да не можа да ѝ обясни.

4 А Савската царица, като видя цялата мъдрост на Соломон и къщата, която беше построил,

5 c  ястията на трапезата му, сядането на слугите му и прислужването на служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и възвишението, по което се отиваше в  Господния дом, не остана съмнение в нея.

6 Тогава тя каза на царя: Верен беше слухът, който чух в земята си, за твоето състояние и за мъдростта ти.

7 Аз не вярвах на думите, докато не дойдох и не видях с очите си. Но дори и половината не ми е била казана! Мъдростта и благоденствието ти надминават слуха, който бях чула.

8 d  Блажени да бъдат мъжете ти, блажени тези твои слуги, които стоят винаги пред теб и слушат мъдростта ти.

9 e  Да бъде благословен  Господ , твоят Бог, Който прояви благоволение към тебе да те постави на Израилевия престол. Понеже  Господ е възлюбил Израил завинаги, затова те е поставил цар, за да раздаваш правосъдие и да вършиш правда.

10 f  И тя даде на царя сто и двадесет таланта злато, много аромати и скъпоценни камъни. Нямаше по-голямо изобилие от аромати, каквито бяха онези, които Савската царица даде на Соломон.

11 g  Още и Хирамовите кораби, които донасяха злато от Офир, донасяха оттам и голямо изобилие от алмугови дървета и скъпоценни камъни.

12 h  А от алмуговите дървета царят направи прегради в  Господния дом и в царската къща, също и арфи и псалтири за певците. Такива алмугови дървета не са били докарвани, нито са били виждани до днес.

13 А цар Соломон даде на Савската царица всичко, което тя желаеше. Даде ѝ всичко, каквото поиска, освен това, което цар Соломон ѝ даде доброволно. Така тя се върна със слугите си и си отиде в своята земя.

Богатството на Соломон

14 А теглото на златото, което идваше за Соломон всяка година, беше шестстотин шестдесет и шест златни таланта,

15 i  освен това, което се внасяше от купувачите, от товарите на търговците, от всички арабски царе и от управителите на страната.

16 Цар Соломон направи двеста щита от ковано злато – шестстотин сикъла злато бяха похарчени за всеки щит;

17 j  и триста по-малки щита от ковано злато – три фунта злато бяха похарчени за всеки по-малък щит. И царят ги постави в къщата от ливанско дърво.

18 k  Царят направи един великолепен престол от слонова кост, който позлати с най-чисто злато.

19 Престолът имаше шест стъпала, върхът на престола беше кръгъл отзад и имаше облегалки от двете страни на седалището. Два лъва стояха край облегалките.

20 А там, върху шестте стъпала, от двете страни стояха дванадесет лъва. Подобно нещо не е било направено в никое царство.

21 l  Всички съдове за пиене на цар Соломон бяха златни и всички съдове в къщата от ливанско дърво – от чисто злато. Нито един не беше от сребро. Среброто се смяташе за нищо в Соломоновото време.

22 m  Царят имаше по море кораби, като тарсийските, заедно с корабите на Хирам. Веднъж на три години тарсийските кораби идваха и донасяха злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни.

23 n  Така цар Соломон надмина всички царе на света по богатство и мъдрост.

24 Целият свят търсеше Соломоновото присъствие, за да чуят мъдростта, която Бог беше вложил в сърцето му.

25 И всяка година всеки от тях донасяше подаръка си: сребърни и златни вещи, облекла, оръжия и аромати, коне и мулета.

26 o  Соломон събра също така колесници и конници. Той имаше хиляда и четиристотин колесници и дванадесет хиляди конници, които настани в градовете за колесниците и при себе си в Йерусалим.

27 p  И царят направи среброто да изобилства в Йерусалим като камъни, а кедрите направи като полските черници.

28 q  Конете, които имаше Соломон, бяха докарани от Египет. Царските търговци ги купуваха на стада с определена цена.

29 r  А всяка колесница, идваща от Египет и докарана в Йерусалим, струваше шестстотин сребърни сикъла и всеки кон – сто и петдесет. За всички хетейски царе и за сирийските царе те се доставяха чрез тези търговци.
Copyright information for BulProtRev