1 Samuel 12

Оттегляне на Самуил от служение като съдия

1 a  Тогава Самуил каза на целия Израил: Ето, послушах ви за всичко, което ми казахте, и поставих цар над вас.

2 b  И сега, ето, царят ви предвожда; а аз съм стар и белокос и синовете ми са с вас; и животът ми от младостта ми до днес е познат на всички вас.

3 c  Ето ме; свидетелствайте против мене пред  Господа и пред помазаника Му: на кого съм взел вола, на кого съм взел осела, кого съм онеправдал, кого съм притеснил или от ръката на кого съм взел подкуп, за да заслепя очите си с него, за да ви върна взетото?

4 А те отговориха: Не си ни онеправдал, нито си ни притеснил, нито си взел нещо от ръката на някого.

5 d  Той им каза: Свидетел ви е  Господ , свидетел е и Неговият помазаник днес, че не намерихте нищо в ръката ми. И те отговориха: Свидетел е.

6 e  Тогава Самуил каза на народа:  Господ е, Който постави Моисей и Аарон и изведе бащите ви от Египетската земя.

7 f  И така, сега застанете, за да разсъждавам с вас пред  Господа за всички справедливи дела, които  Господ извърши спрямо вас и бащите ви.

8 g  Когато Яков дойде в Египет и бащите ви извикаха към  Господа ,  Господ прати Моисей и Аарон, които изведоха бащите ви от Египет и ги заселиха на това място.

9 h  Те обаче забравиха  Господа , своя Бог. Затова Той ги предаде в ръката на Сисара, асорския военачалник, на филистимците и на моавския цар, които воюваха против тях.

10 i  Тогава те извикаха към  Господа : Съгрешихме, понеже изоставихме  Господа и служихме на ваалимите и астартите. Избави ни сега от неприятелите ни и ще Ти служим.

11 j  И  Господ изпрати Йероваал, Водан, Ефтай и Самуил и ви избави от ръката на неприятелите ви отвсякъде; и вие живяхте в безопасност.

12 k  Но когато видяхте, че Наас, царят на амонците, дойде против вас, ми казахте: Не. Нека цар да царува над нас – когато  Господ , вашият Бог, ви беше цар.

13 l  И така, сега ето царя, когото искахте и когото избрахте! И, ето,  Господ постави цар над вас.

14 m  Ако се боите от  Господа и Му служите, ако слушате гласа Му и не въставате против  Господнето повеление, ако следвате  Господа , вашия Бог, както вие, така и царят, който царува над вас, ще бъде добре ;

15 n  но ако не слушате  Господния глас, ако въставате против  Господнето повеление, тогава  Господнята ръка ще бъде против вас, както беше против бащите ви.

16 o  И така, сега застанете и вижте това велико дело, което  Господ ще направи пред очите ви.

17 p  Не е ли днес жътва на пшеницата? Ще призова  Господа ; и Той ще прати гръмотевици и дъжд, за да разберете и видите, че злото, което направихте, като си поискахте цар, е голямо пред  Господа .

18 q  Тогава Самуил призова  Господа . И Той прати мълнии и дъжд през същия ден; и целият народ се уплаши твърде много от  Господа и от Самуил.

19 r  И целият народ каза на Самуил: Помоли се за слугите си на  Господа , твоя Бог, за да не измрем; тъй като върху всичките си грехове прибавихме и това зло да искаме за себе си цар.

20 А Самуил отговори на народа: Не бойте се. Вие наистина сторихте цялото това зло, но не се отклонявайте от това да следвате  Господа , а служете на  Господа от все сърце.

21 s  Не се отклонявайте, защото тогава ще идете след нищожни богове, които не могат да ползват или да избавят, понеже са суетни.

22 t  А  Господ няма да изостави народа Си заради великото Си Име, понеже  Господ благоволи да ви направи Свой народ.

23 u  А колкото до мене, да не даде Бог да съгреша пред  Господа , като престана да се моля за вас! Но ще ви уча на добрия и правия път.

24 v  Само имайте страх от  Господа и Му служете искрено, от все сърце; защото помислете колко велики дела извърши Той за вас.

25 w  Но ако вършите зло, тогава и вие, и царят ви ще загинете.
Copyright information for BulProtRev