1 Samuel 29

Давид отпратен от филистимците

1 a  И така, филистимците събраха всичките си войски в Афек; а израилтяните разположиха стана си при извора, който е в Езраел.

2 b  И филистимските началници вървяха със стотниците си и с хилядите си войници ; а Давид и мъжете му идваха отзад с Анхус.

3 c  Тогава филистимските военачалници казаха: Какво търсят тук тези евреи? Анхус им отговори: Това не е ли Давид, слугата на Израилевия цар Саул, който е бил с мене през тези дни и години и аз не съм открил в него никаква грешка, откакто е преминал на моя страна до днес?

4 d  Обаче филистимските военачалници му се разгневиха и му казаха: Отпрати този човек и нека се върне на мястото, което си му определил, и да не влиза с нас в битката, да не би в боя да ни стане противник. Защото с какво би умилостивил този човек господаря си, ако не с главите на тези мъже?

5 e  Той не е ли Давид, за когото пееха ответно, когато танцуваха хоро: Саул порази хиляди,
а Давид – десетки хиляди!

6 f  Тогава Анхус повика Давид и му каза: В името на живия  Господ , ти си бил честен и излизането ти и влизането ти с мене във войската е угодно пред очите ми, тъй като не съм открил зло в теб от деня, откакто дойде при мене до днес; началниците обаче не са добре разположени към теб.

7 И така, върни се сега и си иди с мир, да не би да причиниш недоволство у филистимските началници.

8 А Давид запита Анхус: Но какво съм сторил и какво си открил ти в слугата си, откакто съм пред тебе до днес, за да не мога да ида да воювам против неприятелите на господаря си, царя?

9 g  Анхус отговори на Давид: Зная, че си угоден пред очите ми като Божий ангел. Все пак обаче филистимските военачалници казаха: Този да не влиза с нас в битката.

10 И така, утре стани рано със слугите на господаря си, които са дошли с теб; и като станете утре рано, щом се развидели, си идете.

11 h  На сутринта Давид и мъжете му станаха рано, за да си тръгнат и да се върнат във филистимската земя. А филистимците отидоха в Езраел.
Copyright information for BulProtRev