1 Thessalonians 4:15

15 a Защото това ви казваме чрез Господнето слово, че ние, които останем живи до Господнето пришествие, няма да изпреварим починалите.
Copyright information for BulProtRev