1 Timothy 6

За робите

1 a Които са слуги под игото на робството, нека смятат господарите си достойни за всяка почит, за да не се хули Божието име и учението.

2 b И онези, които имат вярващи господари, да не ги презират, тъй като са братя; а нека още повече им работят, защото онези, които се ползват от усърдието им, са вярващи и възлюбени. Това поучавай и увещавай.

За лъжеучителите

3 c И ако някой предава друго учение и не се съобразява със здравите думи на нашия Господ Исус Христос и с учението, което е според благочестието,

4 d той се е възгордял и не знае нищо, а има болестно желание за разисквания и препирни за незначителни неща, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения,

5 e кавги между човеци с развратѐн ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба.

6 f А благочестието с удовлетворение е голяма печалба;

7 g защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо.

8 h Като имаме прехрана и облекло, нека с това бъдем доволни.

9 i А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел.

10 j Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби.

Подвигът на вярата

11 k Но ти, Божий човече, бягай от тези неща и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.

12 l Подвизавай се в доброто войнстване на вярата; хвани се за вечния живот, за който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.

13 m Заръчвам ти пред Бога, Който оживотворява всичко, и пред Христос Исус, Който пред Пилат Понтийски засвидетелства с добрата изповед,

14 n да пазиш тази заповед чисто и безукорно до явяването на нашия Господ Исус Христос,

15 o което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Владетел, Цар на царете и Господ на господарите,

16 p Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; на Когото да бъде чест и вечно господство. Амин.

Наставления към богатите

17 q На онези, които имат богатството на този свят, заръчвай да не високоумстват, нито да се надяват на несигурното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме;

18 r да правят добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни,

19 s да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот.

20 t О, Тимотей, пази това, което ти е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречия на лъжливо нареченото знание,

21 u на което като се предадоха някои, отклониха се от вярата. Благодат да бъде с вас.

Амин.

Copyright information for BulProtRev