2 Chronicles 12

1 a  Но след като царството на Ровоам се закрепи и той стана силен, изостави  Господния закон, а заедно с него – и целият Израил.

2 b  И понеже бяха престъпили пред  Господа , затова в петата година на Ровоамовото царуване египетският цар Сисак излезе против Йерусалим

3 c  с хиляда и двеста колесници и шестдесет хиляди конници; и народът, който дойде с него от Египет – ливийци, сукияни
12:3 Или: троглодити.
и етиопци, бяха безбройни.

4 И като превзе Юдовите укрепени градове, дойде до Йерусалим.

5 e  Тогава пророк Семая дойде при Ровоам и при Юдейските първенци, които се бяха събрали в Йерусалим поради нахлуването на Сисак и им каза: Така казва  Господ : Вие изоставихте Мене; затова и Аз изоставих вас в ръката на Сисак.

6 f  Поради това Израилевите първенци и царят се смириха и казаха: Праведен е  Господ .

7 g  А когато  Господ видя, че се смириха,  Господнето слово дойде към Семая и каза: Те се смириха; няма да ги изтребя, а ще им дам някакво избавление; и гневът Ми няма да се излее върху Йерусалим чрез Сисак.

8 h  Обаче те ще му станат слуги, за да познаят какво е да слугуват на Мен и какво да слугуват на земните царства.

9 i  И така, египетският цар Сисак излезе против Йерусалим и отнесе съкровищата на  Господния дом и съкровищата на царската къща; отнесе всичко, включително златните щитове, които Соломон беше направил.

10 j  (А вместо тях цар Ровоам направи медни щитове и ги предаде в ръцете на началниците на телохранителите, които пазеха вратата на царската къща.

11 И когато царят влизаше в  Господния дом, телохранителите идваха и ги вземаха; после пак ги занасяха в залата на телохранителите.)

12 След като Ровоам се смири, гневът на  Господа се отвърна от него, за да не го погуби съвсем; а и в Юдея се намираше някакво добро.

13 k  Така цар Ровоам се закрепи в Йерусалим и царуваше; защото, когато се възцари, Ровоам беше на възраст четиридесет и една години; и царува̀ седемнадесет години в Йерусалим – града, който  Господ беше избрал измежду всички Израилеви племена, за да настани името Си там. Името на майка му, амонката, беше Наама.

14 А той направи зло, като не оправи сърцето си да търси  Господа .

15 l  А делата на Ровоам, първите и последните, не са ли записани в книгите на пророк Семая и на ясновидеца Идо за архивите? А между Ровоам и Еровоам имаше постоянни войни.

16 m  И Ровоам заспа с бащите си и беше погребан в Давидовия град. А вместо него се възцари синът му Авия.
Copyright information for BulProtRev