2 Chronicles 22

Царуване на Охозия

1 a  Йерусалимските жители направиха цар вместо Йорам най-младия му син Охозия; защото четите, надошли в стана с арабите, бяха избили всичките по-възрастни синове. Така се възцари Охозия, син на Юдейския цар Йорам.

2 b  Охозия беше на възраст четиридесет и две години, когато се възцари, и царува̀ една година в Йерусалим. Името на майка му беше Готолия, внучка на Амрий.

3 И той също ходѝ в пътищата на Ахавовия дом; защото майка му беше негова съветница в нечестието му.

4 Той вършѝ зло пред  Господа , както Ахавовият дом; защото след смъртта на баща му те му станаха съветници за неговото погубване.

5 c  Като ходеше по техния съвет, той отиде на бой заедно с Израилевия цар Йорам, син на Ахааз, против Сирийския цар Азаил в Рамот-галаад, където сирийците раниха Йорам.

6 d  И той се върна в Езраел, за да се цери от раните, които му нанесоха в Рама
22:6 Т.е. Рамот-галаад.
, когато воюваше против сирийския цар Азаил. Тогава Юдейският цар Охозия
22:6 От евр. Азария; вж. гл. 21:17 и ст. 1.
, Йорамовият син, слезе в Езраел, за да види Йорам, Ахавовия син, защото беше болен.

7 g  Загиването на Охозия стана от Бога чрез отиването му при Йорам; защото, когато дойде, излезе с Йорам против Ииуй, Намесиевия син, когото  Господ беше помазал да изтреби Ахавовия дом.

8 h  И Ииуй, когато извършваше съда против Ахавовия дом, намери Юдейските първенци и синовете на Охозиевите братя, които служеха на Охозия, и ги изби.

9 i  Тогава потърси и Охозия; и го заловиха, докато беше скрит в Самария, доведоха го при Ииуй и го убиха; и го погребаха, защото казаха: Син е на Йосафат, който потърси  Господа с цялото си сърце. Така Охозиевият дом нямаше вече сила да задържи царството.

Възцаряване на Йоас

10 j  А Готолия, Охозиевата майка, като видя, че синът ѝ умря, стана и погуби целия царски род от Юдовия дом.

11 k  Но Йосавеета, царската дъщеря, взе Йоас, Охозиевия син, и го открадна от царските синове, когато ги убиваха, и скри него и дойката му в спалнята. Така Йосавеета, дъщеря на цар Йорам, жена на свещеник Йодай (защото беше сестра на Охозия), го скри от Готолия и тя не го уби.

12 Йоас беше при тях, скрит в Божия дом, шест години; а Готолия царуваше над земята.
Copyright information for BulProtRev