2 Chronicles 23

1 a  А в седмата година Йодай се укрепи, като взе стотниците: Азария, Ероамовия син, Исмаил, Йоанановия син, Азария, Овидовия син, Маасия, Адаиевия син, и Елисафат, Зехриевия син, и сключи завет с тях.

2 Те обходиха Юдея и събраха левитите от всички Юдейски градове и началниците на Израилевите бащини домове, и дойдоха в Йерусалим.

3 b  Тогава цялото събрание сключи завет с царя в Божия дом. Йодай им каза: Ето, царският син ще се възцари, както е говорил  Господ за Давидовите потомци.

4 c  Ето какво трябва да направите: една трета от вас, от свещениците и от левитите, които постъпвате на служба в събота, нека стоят вратари при вратите,

5 една трета в царската къща и една трета при портата на основата; а целият народ да бъде в дворовете на  Господния дом.

6 d  И никой да не влиза в  Господния дом, освен свещениците и онези от левитите, които служат; те нека влизат, защото са святи; а целият народ да пази заръчаното от  Господа .

7 Левитите да окръжават царя, като всеки има оръжията си в ръка; който би влязъл в дома, да бъде убит; и да бъдете с царя при влизането му и при излизането му.

8 e  И така, левитите и цяла Юдея извършиха всичко, според както заповяда свещеник Йодай, и взеха всеки мъжете си – онези, които щяха да постъпят на служба в събота, и онези, които щяха да оставят службата в събота; защото свещеник Йодай не разпускаше отрядите.

9 Свещеник Йодай даде на стотниците копията и малките и големите щитове на цар Давид, които бяха в Божия дом.

10 И постави целия народ около царя – всеки мъж с оръжията му в ръка, от дясната до лявата страна на дома, край жертвеника и край храма.

11 f  Тогава изведоха царския син и положиха на него короната, и му връчиха божественото заявление, и го направиха цар. Йодай и синовете му го помазаха и извикаха: Да живее царят!

12 А Готолия, като чу вика от народа, който се стичаше и хвалеше царя, дойде при народа в  Господния дом.

13 g  Тя погледна и видя, че царят стоеше при стълба си във входа и военачалниците, и тръбите при царя, и целият народ от страната се радваше и свиреше с тръбите, а певците и онези, които бяха изкусни да пеят псалми, свиреха с музикалните инструменти. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: Заговор! Заговор!

14 Свещеник Йодай изведе стотниците, поставени над силите, и им каза: Изведете я вън от редовете и който би я последвал, да бъде убит с меч; защото свещеникът беше казал: Да не я убиете в  Господния дом.

15 h  И така, отстъпиха ѝ място; и когато тя стигна до входа на царската къща, я убиха там.

16 Тогава Йодай сключи завет между себе си и целия народ и царя, че ще бъдат  Господен народ.

17 i  И целият народ влезе във Вааловото капище и го събориха, жертвениците му и кумирите му изпотрошиха, а Вааловия жрец Матан убиха пред жертвениците.

18 j  Йодай постави службите на  Господния дом в ръцете на левитските свещеници, които Давид беше разпределил в  Господния дом, за да принасят  Господните всеизгаряния, според както е писано в Моисеевия закон, с веселие и песни според Давидовата наредба.

19 k  Постави и вратарите при портите на  Господния дом да не би да влиза някой нечист от каквото и да е нещо.

20 l  Тогава, като взе стотниците, високопоставените, началниците на народа и целия народ от страната, изведоха царя от  Господния дом; и като минаха през горната порта в царската къща, поставиха царя на царския престол.

21 Така целият народ от страната се зарадва и градът се успокои; а Готолия убиха с меч.
Copyright information for BulProtRev