2 Chronicles 29

Цар Езекия очиства храма и го освещава

1 a  Езекия беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува̀ двадесет и девет години в Йерусалим; името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря.

2 Той вършѝ това, което беше право пред  Господа , напълно както извърши баща му Давид.

3 b  В първия месец от първата година на царуването си той отвори вратите на  Господния дом и ги поправи.

4 И като доведе свещениците и левитите, събра ги на източния площад и им каза:

5 c  Слушайте ме, левити, осветете се сега, осветете и храма на  Господа , Бога на бащите си, и изнесете нечистотата от святото място.

6 d  Защото бащите ни са отстъпили, сторили са зло пред  Господа , нашия Бог, изоставили са Го и са отвърнали лицата си от  Господнето обиталище, и са обърнали гръб;

7 e  те са затворили вратите на предхрамието и са изгасили светилниците, а не са кадили тамян, нито принасяли всеизгаряния в святото място на Израилевия Бог.

8 f  Затова гняв от  Господа е бил върху Юдея и Йерусалим и Той ги предаде на опустошение и да бъдат предмет на учудване и присмех, както виждате с очите си.

9 g  Защото, ето, бащите ни са паднали от меч, а синовете, дъщерите и жените ни са поради това в плен.

10 h  И така, сега имам сърдечно желание да сключим завет с  Господа , Израилевия Бог, за да отвърне от нас яростния Си гняв.

11 i  Деца мои, не бъдете сега небрежни; защото вас е избрал  Господ да стоите пред Него, да Му служите, да сте Му служители и да кадите.

12 Тогава станаха левитите: Маат, Амасаевият син, и Йоил, Азариевият син, от Каатовите потомци; а от Мерариевите потомци – Кис, Авдиевият син, и Азария, Ялелеиловият син; от Гирсоновите потомци – Йоах, Земовият син, и Еден, Йоаховият син;

13 от Елисафановите потомци – Симрий и Еиил; от Асафовите потомци – Захария и Матания;

14 от Емановите потомци – Ехиил и Семей; а от Едутуновите потомци – Семая и Озиил;

15 j  и те, като събраха братята си и се осветиха, влязоха според царската заповед съгласно  Господнето слово да очистят  Господния дом.

16 Свещениците влязоха в по-вътрешната част на  Господния дом, за да я очистят, и изнесоха в двора на  Господния дом цялата нечистота, която намериха в  Господния храм; а левитите взеха и я изнесоха вън в потока Кедрон.

17 На първия ден от първия месец почнаха да освещават, а на осмия ден от месеца стигнаха до  Господния притвор; и за осем дни осветиха  Господния дом и на шестнадесетия ден от първия месец свършиха.

18 Тогава влязоха в двореца при цар Езекия и казаха: Очистихме изцяло  Господния дом, жертвеника за всеизгарянето с всичките му прибори и трапезата за присъствените хлябове с всичките ѝ прибори;

19 k  при това приготвихме и осветихме всички вещи, които цар Ахаз през царуването си оскверни, когато отстъпи; и ето ги пред  Господния жертвеник.

20 Тогава цар Езекия стана рано и като събра градските първенци, отиде в  Господния дом.

21 l  И докараха седем телета, седем овена, седем агнета и седем козела в принос за грях за царството, за светилището и за Юдея; и той заповяда на свещениците, Аароновите потомци, да ги принесат на  Господния жертвеник.

22 m  И така, те заклаха телетата и свещениците, като взеха кръвта, разпръскаха я по жертвеника, заклаха и овните и разпръскаха кръвта им по жертвеника; също и агнетата заклаха и разпръскаха кръвта им по жертвеника.

23 n  После преведоха козлите, които бяха в принос за грях, пред царя и събранието; и те положиха ръцете си върху тях;

24 o  тогава свещениците ги заклаха и разпръскаха кръвта им по жертвеника в принос за грях, за да направят умилостивение за целия Израил; защото царят заповяда всеизгарянето и приносът за грях да станат за целия Израил.

25 p  Той постави левитите в  Господния дом с кимвали, псалтири и арфи, според заповедта на Давид, на царския ясновидец Гад и на пророк Натан; защото заповедта беше от  Господа чрез пророците Му.

26 q  И левитите стояха с Давидовите музикални инструменти, а свещениците с тръбите.

27 r  Тогава Езекия заповяда да принесат всеизгарянето на жертвеника. И когато започна всеизгарянето, започна и пеенето на  Господа с тръбите и инструментите на Израилевия цар Давид.

28 А цялото събрание се кланяше и певците пееха, и тръбите свиреха непрекъснато, докато се извърши всеизгарянето.

29 s  Като свършиха принасянето, царят и всички, които присъстваха с него, коленичиха и се поклониха.

30 Тогава цар Езекия и първенците заповядаха на левитите да славословят  Господа с думите на Давид и на ясновидеца Асаф. И те пееха с веселие; и се наведоха и се поклониха.

31 t  След това Езекия проговори: Сега, като сте се осветили на  Господа , пристъпете и принесете жертви и благодарствени приноси в  Господния дом. И така, обществото принесе жертви и благодарствени приноси; и всеки, който имаше на сърце, принесе и всеизгаряне.

32 Броят на всеизгарянията, които обществото принесе, беше седемдесет телета, сто овена и двеста агнета; всички те бяха за всеизгаряния на  Господа ;

33 а посветените животни бяха шестстотин говеда и три хиляди овце.

34 u  Свещениците обаче бяха малцина и не можеха да одерат всички всеизгаряния; затова братята им, левитите, им помогнаха, докато се свърши работата и докато се осветиха свещениците; защото левитите показаха повече сърдечна правота да се освещават, отколкото свещениците.

35 v  А пък всеизгарянията бяха много, заедно с тлъстината на мирните жертви с възлиянията на всяко всеизгаряне. Така се възстанови службата на  Господния дом.

36 И Езекия и целият народ се радваха затова, че Бог беше предразположил народа; понеже това нещо стана ненадейно.
Copyright information for BulProtRev