2 Chronicles 10

Разделение на царството при Ровоам

1 a Ровоам отиде в Сихем; защото в Сихем се беше стекъл целият Израил, за да го направи цар.

2 b А Еровоам, Наватовият син, който беше в Египет, където беше побегнал от присъствието на цар Соломон, когато чу това, Еровоам се върна от Египет;

3защото пратиха и го повикаха. Тогава Еровоам и целият Израил дойдоха и говориха на Ровоам:

4Баща ти направи непоносим хомота ни; и така, сега ти облекчи жестокото ни работене на баща ти и тежкия хомот, който наложи върху нас, и ще ти работим.

5А той им отвърна: Върнете се при мене след три дни. И народът си отиде.

6Тогава цар Ровоам се съветва със старейшините, които бяха служили пред баща му Соломон, когато беше още жив, като каза: Как ме съветвате да отговоря на този народ?

7Те му отговориха: Ако се отнесеш благосклонно към този народ и им угодиш, и им говориш благи думи, тогава те ще ти бъдат слуги завинаги.

8Но той отхвърли съвета, който старейшините му дадоха, и се съветва с младите си служители, които бяха пораснали заедно с него.

9Каза им: Как ме съветвате вие да отговорим на този народ, който ми говори: Облекчи хомота, който баща ти наложи върху нас?

10И младите, които бяха пораснали заедно с него, му отговориха: Така да кажеш на народа, който ти говори: Баща ти направи тежък хомота ни, но ти да ни го облекчиш – така да им кажеш: Малкият ми пръст ще бъде по-дебел от бащиния ми кръст.

11Сега, ако баща ми ви е товарил с тежък хомот, то аз ще направя още по-тежък хомота ви; ако баща ми ви е наказвал с бичове, то аз ще ви наказвам със скорпиони.

12Тогава Еровоам и целият народ дойдоха при Ровоам на третия ден, според както царят беше говорил: Върнете се при мене на третия ден.

13Царят им отговори остро, като изостави съвета на старейшините

14и им говорѝ по съвета на младежите: Баща ми направи тежък хомота ви, но аз ще му добавя; баща ми ви наказа с бичове, а аз ще ви накажа със скорпиони.

15 c Така царят не послуша народа; защото това нещо стана от Бога, за да изпълни словото, което Господ беше говорил чрез силонеца Ахия на Еровоам, Наватовия син.

16А като видя целият Израил, че царят не ги послуша, народът отговори на царя: Какъв дял имаме ние в Давид? Никакво наследство нямаме в Есеевия син! Всеки в шатрите си, Израилю! Сега знай своя дом, Давиде. И така целият Израил си отиде в шатрите.

17А колкото до израилтяните, които живееха в Юдовите градове, Ровоам царуваше над тях.

18Тогава цар Ровоам прати при другите израилтяни Адорам, който беше над набора; но израилтяните го биха с камъни и той умря. Затова цар Ровоам побърза да се качи на колесницата си, за да побегне в Йерусалим.

19 d Така Израил въстана против Давидовия дом и остава въстанал до днес.
Copyright information for BulProtRev