2 Chronicles 24

Царуване на Йоас

1 a  Йоас беше на седем години, когато се възцари, и царува̀ четиридесет години в Йерусалим; името на майка му беше Савия, от Вирсавее.

2 b  Йоас вършеше това, което беше право пред  Господа , през всичките дни на свещеник Йодай.

3 А Йодай му взе две жени; и му се родиха синове и дъщери.

4 След това Йоас си науми да обнови  Господния дом.

5 c  И така, събра свещениците и левитите и им каза: Излезте по Юдейските градове и съберете от целия Израил пари, за да се поправя домът на вашия Бог от година до година, и гледайте да побързате с работата. Обаче левитите не побързаха.

6 d  Тогава царят повика началника на работата Йодай и му каза: Защо не си изискал от левитите да съберат от Юдея и Йерусалим данъка, определен от  Господния слуга Моисей да се събира от Израилевото общество, за шатъра на свидетелството?

7 e  (Защото нечестивата Готолия и синовете ѝ бяха разорили Божия дом; също така всички посветени неща в  Господния дом бяха използвали за ваалимите.)

8 f  И така, съгласно царската заповед направиха един ковчег, който сложиха отвън при вратата на  Господния дом.

9 g  И прогласиха в Юдея и Йерусалим да принасят на  Господа данък, наложен върху Израил от Божия слуга Моисей в пустинята.

10 Всички първенци и целият народ се зарадваха и донасяха, и слагаха в ковчега, докато се напълнеше.

11 h  И когато левитите донасяха ковчега при царските настоятели и те виждаха, че имаше много пари, царският секретар и настоятелят на първосвещеника идваха и изпразваха ковчега, и пак го занасяха и поставяха на мястото му. Така правеха от ден на ден и събираха много пари.

12 А царят и Йодай ги даваха на онези, които вършеха делото на служенето в  Господния дом; и те наемаха зидари и дърводелци, за да обновят  Господния дом, също и ковачи и медникари, за да поправят  Господния дом.

13 И така, работниците вършеха работата и обновяването напредваше с труда им, така че възстановиха Божия дом в първото му състояние и го закрепиха.

14 i  Когато свършиха, донесоха останалите пари пред царя и Йодай и с тях направиха съдове за  Господния дом, съдове за служене и за принасяне жертви, тамянници и други златни и сребърни съдове. Така непрестанно принасяха всеизгаряния в  Господния дом през целия живот на Йодай.

15 Но Йодай остаря и стана сит от дни, и умря; беше на възраст сто и тридесет години, когато умря.

16 И го погребаха в Давидовия град между царете, понеже беше извършил добро в Израил и пред Бога, и за дома Му.

17 А след смъртта на Йодай Юдейските началници дойдоха и се поклониха на царя. Тогава царят ги послуша;

18 j  и те изоставиха дома на  Господа , Бога на бащите си, и служиха на ашерите и идолите; и гняв дойде върху Юда и Йерусалим поради това тяхно престъпление.

19 k  При все това Бог им прати пророци, за да ги обърнат към  Господа , които ги изобличаваха; но те не послушаха.

20 l  Тогава Божият Дух дойде на Захария, син на свещеник Йодай, и той застана на високо място над народа и му каза: Така казва Бог: Защо престъпвате  Господните заповеди? Няма да успеете; понеже вие изоставихте  Господа , то и Той изостави вас.

21 m  Обаче те направиха заговор против него и с царска заповед го убиха с камъни в двора на  Господния дом.

22 Цар Йоас не си спомни доброто, което му беше показал Йодай, неговият баща, а уби сина му; а той, като умираше, каза:  Господ да погледне и да издири.

23 n  В края на годината сирийска войска излезе против Йоас ; и като дойде в Юдея и Йерусалим, изтребиха всички народни първенци изсред народа и изпратиха всичката плячка, взета от тях, до царя на Дамаск.

24 o  При все че сирийската войска, която дойде, беше малобройна, пак  Господ предаде в ръката им едно твърде голямо множество, понеже те бяха изоставили  Господа , Бога на бащите си. Така сирийците изпълниха присъда против Йоас.

25 p  А като заминаха от него (и го оставиха страдащ с тежки рани), собствените му слуги направиха заговор против него поради кръвта на сина
24:25 От евр. синовете.
на свещеник Йодай, и го убиха на леглото му, и той умря; и го погребаха в Давидовия град, но не го погребаха в царските гробища.

26 Онези, които направиха заговора против него, бяха: Завад, син на амонката Симеата, и Йозавад, син на моавката Самарита.

27 r  А колкото до синовете му и за тежките товари за откуп, наложени върху него, и за поправянето на Божия дом, всичко е записано в повестите на Книгата на царете. И вместо него се възцари синът му Амасия.
Copyright information for BulProtRev