2 Chronicles 31:1

Религиозни реформи на Езекия

1 a А като се свърши всичко това, целият Израил, които се намираха там, излязоха по Юдейските градове и изпотрошиха кумирите, изсякоха ашерите и събориха високите места и жертвениците в цяла Юдея и Вениамин, също и в Ефрем и Манасия, докато ги унищожиха всички. Тогава всички израилтяни се върнаха в градовете си, всеки в своята собственост.
Copyright information for BulProtRev