2 Chronicles 33:21-23

Царуване на Амон

21 a Амон беше на възраст двадесет и две години, когато се възцари, и царува̀ две години в Йерусалим.

22 Той вършѝ зло пред Господа , както направи баща му Манасия; и Амон жертваше на всички лети идоли, които баща му Манасия беше направил, и им служеше.

23 b А не се смири пред Господа , както се смири баща му Манасия; напротив, този Амон вършеше все повече и повече престъпления.
Copyright information for BulProtRev