2 John

Авторът на това послание се определя като „презвитер“, което показва неговия авторитет сред вярващите. Древната традиция приема за автор апостол Йоан. Поддръжниците на традиционното схващане изтъкват, че в края на века, когато явно е писано посланието, апостол Йоан вече е бил на твърде почтена възраст и вероятно е единственият по това време жив апостол на Исус Христос. Приемем ли, че тъкмо той е авторът, за място на написването трябва да се смята Ефес, а за време – краят на I век.

По стил и съдържание посланието стои твърде близо до Първото послание на Йоан.

Истина, любов и бдителност

1 a От Старея до избраната госпожа и до нейните деца, които аз наистина обичам (и не само аз, но и всички, които са познали истината):

2 b Заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас до века:

3 c Благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога Отца и от Господ Исус Христос, Син на Отца, в истина и любов.

4 d Много се зарадвах, че намерих някои от чедата ти да ходят в истината, както приехме заповед от Отца.

5 e И сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, а тази, която имахме отначало: Да се обичаме един друг.

6 f И любовта е това: да ходим по Неговите заповеди. Тази е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули отначало.

7 g Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват идването на Исус Христос в плът. Такъв човек е измамник и антихрист.

8 h Бъдете бдителни към себе си, да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда.

9 i Никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; този, който стои в учението, той има и Отца, и Сина.

10 j Ако някой дойде при вас и не носи това учение, недейте го приема вкъщи и не го поздравявайте,

11 защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела.

12 k Имам много да ви пиша, но не искам да пиша с книга и мастило, обаче се надявам да дойда при вас и да поговорим лице в лице
1:12 От гр. уста с уста.
, за да бъде радостта ни пълна.

13 m Поздравяват те чедата на твоята избрана сестра.
Copyright information for BulProtRev