2 Kings 10:30

30 a Тогава Господ каза на Ииуй: Понеже ти стори добре, като извърши това, което е право пред очите Ми, и постъпи с Ахаавовия дом напълно според това, което беше в сърцето Ми, затова твоите синове до четвъртото поколение ще седят на Израилевия престол.
Copyright information for BulProtRev