2 Kings 19:4

4 a Може би Господ , твоят Бог, ще чуе всички думи на Рапсак, когото господарят му, асирийският цар, прати да укорява живия Бог, и ще изобличи думите, които Господ , твоят Бог, чу; затова възнеси молба за остатъка, който е оцелял.
Copyright information for BulProtRev