2 Kings 23:15

15 a При това царят събори жертвеника, който беше във Ветил, и високото място, което беше построил Еровоам, Наватовият син, който подтикна Израил да греши – онзи жертвеник и онова високо място, и като изгори високото място, стри го на прах и изгори ашерата.
Copyright information for BulProtRev