2 Kings 16

Царуване на юдейския цар Ахаз

1 a  В седемнадесетата година на Факей, Ромелиевия син, се възцари Ахаз, син на Юдейския цар Йотам.

2 Ахаз беше на възраст двадесет години, когато се възцари, и царува̀ шестнадесет години в Йерусалим; но не вършѝ това, което беше праведно пред  Господа , своя Бог, както баща му Давид,

3 b  а ходѝ в пътя на Израилевите царе и даже преведе сина си през огъня според мерзостите на народите, които  Господ прогони пред израилтяните.

4 c  Той жертваше и кадеше по високите места и по върховете, и под всяко зелено дърво.

5 d  Тогава сирийският цар Расин и Израилевият цар Факей, Ромелиевият син, дойдоха в Йерусалим да воюват; и обсадиха Ахаз, но не можаха да го надвият.

6 e  В онова време сирийският цар Расин възвърна Елат под властта на Сирия и прогони юдеите от Елат; а сирийците дойдоха в Елат и живееха там, където са и до днес.

7 f  Затова Ахаз прати вестоносци до асирийския цар Теглат-феласар да кажат: Аз съм твой слуга и твой син; излез да ме избавиш от ръката на сирийския цар и от ръката на Израилевия цар, които се повдигнаха против мен.

8 g  И Ахаз взе среброто и златото, което се намери в  Господния дом и в съкровищата на царската къща, и ги прати подарък на асирийския цар.

9 h  Асирийският цар го послуша, излезе против Дамаск и го превзе, и отведе жителите му в Кир, а Расин уби.

10 А когато цар Ахаз отиде в Дамаск да посрещне асирийския цар Теглат-феласар, видя жертвеника в Дамаск; и цар Ахаз изпрати на свещеника Урия образа на жертвеника и негова рисунка, точно според направата му.

11 И свещеникът Урия направи жертвеник точно според това, което цар Ахаз прати от Дамаск; така го направи свещеник Урия, докато цар Ахаз се върна от Дамаск.

12 i  След като царят се върна от Дамаск, видя жертвеника; царят се приближи до жертвеника и направи принос върху него.

13 Върху този жертвеник изгори всеизгарянето си и хлебния си принос, изля възлиянието си и поръси кръвта на мирните си жертви.

14 j  А медния жертвеник, който беше пред  Господа , Ахаз премести от лицето на дома, от мястото му между жертвеника и  Господния дом, и го постави на северната страна от жертвеника.

15 k  Цар Ахаз заповяда на свещеника Урия: На великия жертвеник принасяй утрешното всеизгаряне, вечерния хлебен принос, царското всеизгаряне и хлебен принос, с всеизгарянето, принасяно от целия народ на земята, и хлебния им принос и възлиянията им, и ръси и върху него цялата кръв на всеизгарянето и на жертвата; а медният жертвеник ще служи за мене, за да се допитвам до  Господа .

16 И свещеник Урия направи така, точно както му заповяда цар Ахаз.

17 l  А цар Ахаз отсече страничните плочи на подножията и вдигна от тях умивалника; свали морето от медните волове, които бяха под него, и го сложи на каменен под.

18 И покрития път за съботата, който бяха построили в къщата, и външния вход за царя премести в  Господния дом заради асирийския цар.

19 А останалите дела, които извърши Ахаз, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.

20 m  И Ахаз заспа с бащите си в Давидовия град; а вместо него се възцари синът му Езекия.
Copyright information for BulProtRev