2 Kings 17

Цар Осия и пленяване на Израил от Асирия

1 a  В дванадесетата година на Юдейския цар Ахаз в Самария над Израил се възцари Осия, син на Ила, и царув а̀ девет години.

2 Той вършѝ зло пред  Господа , обаче не както Израилевите царе, които бяха преди него.

3 b  Срещу него излезе асирийският цар Салманасар, на когото Осия стана слуга, като му плащаше данък.

4 А след време асирийският цар откри заговор, подготвен от Осия, защото той беше пратил хора до египетския цар Сов и не му беше платил данъка, както беше правил всяка година; затова Салманасар го затвори и върза в тъмница.

5 c  Асирийският цар опустошаваше цялата земя и като отиде в Самария, я обсаждаше три години.

6 d  В деветата година на Осия асирийският цар превзе Самария, отведе Израил в плен в Асирия и ги засели в Ала и Авор при реката Гозан и в мидските градове.

7 А това стана, защото израилтяните бяха съгрешили пред  Господа , своя Бог, Който ги изведе от Египетската земя, изпод ръката на египетския цар фараон, като бяха почитали други богове

8 e  и бяха следвали установените обичаи на народите, които  Господ прогони пред израилтяните, както и наредбите, които Израилевите царе узакониха.

9 f  Израилтяните бяха вършили скришно дела, които не бяха праведни пред  Господа , техния Бог, и си бяха строили високи места във всичките си градове, от стражарска кула до укрепен град.

10 g  Също си бяха издигали кумири и ашери
17:10 Стълбове, култови символи на богинята Ашера.
върху всеки висок хълм и под всяко зелено дърво;

11 и там бяха ходили по всички високи места, както народите, които  Господ прогони пред тях, и бяха вършили зли дела, с които разгневиха  Господа ,

12 i  и бяха служили на идолите, за които  Господ им беше казал: Не вършете това.

13 j  Но пак чрез всички пророци и ясновидци  Господ беше предупреждавал Израил и Юдея: Върнете се от греховните си пътища и пазете Моите заповеди и наредби изцяло според закона, който дадох на бащите ви и който ви пратих чрез слугите Си, пророците.

14 k  При все това те не бяха послушали, а бяха закоравили врата си, както врата на бащите им, които не повярваха на  Господа , своя Бог.

15 l  Бяха отхвърлили наредбите Му и завета, който сключи с бащите им, и заявленията, с които им заявяваше, и бяха последвали идолите
17:15 От евр. суетите.
и станали суетни, и бяха последвали народите около тях, за които  Господ им беше заповядал да не правят като тях.

16 n  И бяха изоставили всички заповеди на  Господа , своя Бог, и си бяха направили лети телета и ашери, и се бяха кланяли на цялото небесно множество, и бяха служили на Ваал.

17 o  Те бяха превеждали синовете и дъщерите си през огъня, бяха правели магии и гадаели, и предавали себе си да вършат зло пред  Господа , така че бяха Го разгневявали.

18 p  Затова  Господ се разгневи много против Израил и ги отхвърли от лицето Си; остана само Юдовото племе.

19 q  А и Юда не беше опазил заповедите на  Господа , своя Бог, а бяха ходили в установените обичаи, които Израил беше въвел.

20 r  И така,  Господ отхвърли целия Израилев род, унижи ги и ги предаде в ръката на грабителите, докато ги отхвърли от лицето Си.

21 s  Защото отцепи Израил от Давидовия дом; и те направиха Еровоам, Наватовия син, цар; а Еровоам оттегли Израил, за да не следват  Господа , и ги подтикна да извършат голям грях.

22 Израилтяните бяха следвали всички грехове, които Еровоам извърши; не се отказаха от тях,

23 t  докато  Господ не отхвърли Израил от лицето Си, както беше говорил чрез всичките Си слуги, пророците. Така Израил беше отведен от своята земя в Асирия, където е и до днес.

24 u  Тогава асирийският цар доведе народ от Вавилон, от Хута, от Ава, от Елат и от Сефаруим и ги засели в самарийските градове вместо израилтяните; и те покориха Самария и се заселиха в градовете ѝ.

25 А в началото на заселването си там те не се бояха от  Господа ; затова  Господ прати между тях лъвове, които убиваха някои от тях.

26 По тази причина те говориха на асирийския цар: Хората, които ти пресели и въдвори в самарийските градове, не знаят начина на служене на местния Бог, затова Той прати лъвове между тях и те ги убиват, понеже не знаят начина на служене на местния Бог.

27 Тогава асирийският цар заповяда: Заведете там един от свещениците, които пленихме оттам; нека идат пак и да се заселят там, и свещеникът нека ги научи как да служат на местния Бог.

28 И така, един от свещениците, които те бяха пленили от Самария, дойде, засели се във Ветил и ги поучаваше как да се боят от  Господа .

29 Обаче хората от всеки народ поставиха свои богове – хората от всеки народ в градовете, където живееха, и ги сложиха в капищата по високите места, които самаряните бяха построили.

30 v  Вавилонските мъже поставиха Сокхот-венот, хутайските мъже – Нергал, ематските мъже – Асима,

31 w  авците – Ниваз и Тартак, а сефаруимците горяха децата си на огън за своите богове Адрамелех и Анамелех.

32 x  Така те се бояха от  Господа и си поставиха свещеници за високите места от всякакъв народ между тях, които служеха за тях в капищата по високите места.

33 y  Бояха се от  Господа и служеха на своите богове според обичая на народите, сред които бяха преселени.

34 z  Дори до днес постъпват според предишните обичаи: не се боят от  Господа , нито постъпват според своите повеления и наредби, нито според закона и заповедта, която  Господ даде на потомците на Яков, когото нарече Израил,

35 aa  с които  Господ беше сключил завет, като им заповяда: Да не се боите от други богове, нито да им се кланяте, нито да им служите, нито да им жертвате;

36 ab  а от  Господа , Който ви изведе от Египетската земя с голяма сила и със здрава ръка, от Него да се боите, на Него да се кланяте и на Него да принасяте жертва.

37 ac  И да внимавате да изпълнявате винаги наредбите, постановленията, закона и заповедта, които Той написа за вас; а от други богове да не се боите.

38 ad  И да не забравяте завета, който сключих с вас; и да не се боите от други богове.

39 Но от  Господа , вашия Бог, да се боите; и Той ще ви избави от ръката на всичките ви неприятели.

40 Те обаче не послушаха, а постъпваха според предишните си обичаи.

41 ae  И така, тези народи се бояха от  Господа и служеха на своите идоли; също и синовете им, и внуците им постъпват до днес така, както постъпваха бащите им.
Copyright information for BulProtRev