2 Kings 20

Болестта на цар Езекия и чудото със сянката на слънцето

1 a  В това време Езекия се разболя до смърт. Пророк Исайя, Амосовият син, дойде при него и му каза: Така казва  Господ : Разпореди се за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш.

2 Тогава царят обърна лицето си към стената и се помоли на  Господа :

3 b  Моля Ти се,  Господи , спомни си сега как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце и върших това, което е угодно пред Теб. И Езекия плака горко.

4 А преди Исайя да беше стигнал до средната част на града,  Господнето слово дойде към него и каза:

5 c  Върни се и кажи на вожда на Моя народ, Езекия: Така казва  Господ , Бог на баща ти Давид: Чух молитвата ти, видях сълзите ти и Аз ще те изцеля; след три дни ще възлезеш в  Господния дом.

6 d  Ще прибавя към живота ти петнадесет години; ще избавя теб и този град от ръката на асирийския цар; и ще защитя този град заради Себе Си и заради слугата Ми Давид.

7 e  Тогава Исайя каза: Вземете наниз смокини. И взеха и го сложиха на цирея; и царят оздравя.

8 f  А Езекия беше казал на Исая: Какво ще бъде знамението, че  Господ ще ме изцели и че след три дни ще отида в  Господния дом?

9 g  Исайя беше отговорил: Ето какво ще ти бъде знамението от  Господа , че  Господ ще извърши това, което каза: избери – да напредне ли сянката десет стъпала или да се върне назад десет стъпала?

10 Езекия отвърна: Лесно нещо е да напредне сянката десет стъпала; не, нека сянката се върне десет стъпала назад.

11 h  Пророк Исайя извика към  Господа ; и Той върна сянката десет стъпала назад, по които беше слязла върху слънчевия часовник на Ахаз.

12 i  В онова време вавилонският цар Веродах-валадан
20:12 Или: Мородох-валадан.
, Валадановият син, прати писмо и подарък на Езекия, защото чу, че Езекия се бил разболял.

13 k  Езекия изслуша пратениците и им показа цялата къща със скъпоценните си вещи – среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, целия си оръжеен склад и всичко, каквото се намираше между съкровищата му; в къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия не им показа.

14 Тогава пророк Исайя дойде при цар Езекия и му каза: Какво казаха тези хора и откъде дойдоха при теб? Езекия отговори: От далечна земя идват, от Вавилон.

15 l  Тогава пророкът запита: Какво видяха в къщата ти? Езекия отговори: Видяха всичко, което има в къщата ми; няма нищо между съкровищата ми, което да не им показах.

16 Тогава Исайя каза на Езекия: Слушай  Господнето слово:

17 m  Ето, идат дни, когато всичко, което е в къщата ти и каквото бащите ти са събрали до този ден, ще бъде пренесено във Вавилон; няма да остане нищо, казва  Господ .

18 n  И ще отведат от синовете, които ще излязат от тебе, които ще родиш; и те ще станат придворни в палата на вавилонския цар.

19 o  Тогава Езекия каза на Исайя: Добро е  Господнето слово, което ти изрече. Прибави още: Не е ли така, щом в моите дни ще има мир и вярност?

20 p  А останалите дела на Езекия и цялото му юначество, и как направи водоема и водопровода и доведе вода в града, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.

21 q  И Езекия заспа с бащите си; и вместо него се възцари синът му Манасия.
Copyright information for BulProtRev