2 Samuel 5

УКРЕПВАНЕ НА ДАВИДОВОТО ЦАРСТВО

( 5:1—10:19 )

Давид се възцарява над целия Израил

1 a  Тогава всички Израилеви племена дойдоха при Давид в Хеврон и казаха: Ние сме твоя кост и твоя плът.

2 b  И по-рано, още докато Саул царуваше над нас, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израил. На тебе  Господ каза: Ти ще пасеш народа Ми Израил и ти ще бъдеш вожд над Израил.

3 c  И така, всички Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон и цар Давид сключи завет с тях пред  Господа в Хеврон. Те помазаха Давид за цар над Израил.

4 d  Давид беше на тридесет години, когато се възцари, и царува четиридесет години.

5 e  В Хеврон царува над Юда седем години и шест месеца; а в Йерусалим царува над целия Израил и Юда тридесет и три години.

Йерусалим – столица на обединеното царство

6 f  След това царят изведе мъжете си в Йерусалим против йевусейците, жителите на земята. А те говориха на Давид: Няма да влезеш тук! Дори и слепите и хромите ще те отблъснат. Защото си казваха: Давид няма да може да влезе тук.

7 g  Обаче Давид превзе крепостта Сион. Това е Давидовият град.

8 h  И в онзи ден Давид каза: Който нападне йевусейците, нека хвърли във вадата слепите и хромите, защото са омразни на Давидовата душа. Понеже слепите и хромите бяха казали, че той няма да влезе в жилището им.

9 i  И Давид се засели в крепостта, която и нарече Давидов град. След това Давид построи сгради около Мило и навътре.

10Така Давид преуспяваше и ставаше по-велик; и  Господ , Бог на Силите, беше с него.

11 j  В това време тирският цар Хирам прати посланици при Давид, кедрови дървета, дърводелци и зидари и построиха къща за Давид.

12Тогава Давид позна, че  Господ го беше утвърдил за цар над Израил и че беше възвисил царството му заради народа Си Израил.

13 k  Давид си взе още наложници и жени от Йерусалим, след като дойде от Хеврон; и на Давид се родиха още синове и дъщери.

14 l  А ето имената на онези, които му се родиха в Йерусалим: Самуа, Совав, Натан, Соломон,

15Евар, Елисуа, Нефег, Яфия,

16Елисама, Елиада и Елифалет.

17 m  А когато филистимците чуха, че помазали Давид за цар над Израил, всички филистимци дойдоха да търсят Давид. А Давид, като чу за това, слезе в крепостта.

18 n  И така, филистимците дойдоха и се разположиха в долината Рафаим.

19 o  Тогава Давид се допита до  Господа : Да се опълча ли против филистимците? Ще ги предадеш ли в ръката ми?  Господ му отговори: Излез, защото със сигурност ще предам филистимците в ръката ти.

20 p  И така, Давид отиде във Ваал-ферасим и ги порази там, като каза:  Господ отнесе пред мене неприятелите ми, както река отнася. Затова онова място бе наречено Ваал-ферасим
5:20 Т.е. място за проломите.
.

21 r  Там филистимците оставиха идолите си; а Давид и мъжете му ги вдигнаха.

22 s  И филистимците пак дойдоха и се разположиха в долината Рафаим.

23 t  А когато Давид се допита до  Господа , Той му отговори: Не излизай! Обиколи зад тях и ги нападни срещу черниците.

24 u  И когато чуеш шум, като че някой минава по върховете на черниците, тогава тръгни, защото тогава  Господ ще излезе пред тебе да порази филистимското множество.

25 v  И Давид направи, както  Господ му заповяда, и порази филистимците от Газа до входа в Гезер.
Copyright information for BulProtRev