2 Samuel 7

Желанието на Давид да построи храм на  Господа

1 a  И когато царят се установи в къщата си и  Господ му беше дал спокойствие от всички неприятели около него,

2 b  царят каза на пророк Натан: Виж сега, аз живея в кедрова къща, а Божият ковчег стои под завеси.

3 c  А Натан отвърна на царя: Върви, направи всичко, което е в сърцето ти, защото  Господ е с тебе.

4 Но през същата нощ  Господнето слово дойде на Натан и каза:

5 d  Иди и кажи на слугата Ми Давид: Така говори  Господ : Ти ли ще Ми построиш дом, в който да обитавам?

6 e  Защото от деня, когато изведох израилтяните от Египет, до днес не съм обитавал в дом, не съм ходил в шатър и в скиния.

7 f  Където и да съм ходил с всички израилтяни, говорих ли някога на някое от Израилевите племена, на което заповядах да пасе народа Ми, Израил, следното: Защо не Ми построихте кедров дом?

8 g  Сега така да кажеш на слугата Ми Давид: Така казва  Господ на Силите: Аз те взех от кошарата, оттам, където пасеше стадото, за да бъдеш вожд на народа Ми, на Израил;

9 h  и съм бил с тебе навсякъде, където си ходил, и изтребих всичките ти неприятели пред теб, и направих името ти велико, както името на великите, които са на земята.

10 i  Ще определя място за народа Си Израил и ще ги насадя, и ще обитават на свое собствено място, и няма да се преместват вече; и тези, които вършат нечестие, няма вече да ги притесняват, както преди –

11 j  от деня, когато поставих съдии над народа Си Израил. И ще те успокоя от всичките ти неприятели. При това  Господ ти известява, че Той ще ти съгради дом.

12 k  Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомеца ти след тебе, който ще излезе от чреслата ти, и ще утвърдя царството му.

13 l  Той ще построи дом за името Ми; и Аз ще утвърдя престола на царството му до века.

14 m  Аз ще му бъда Отец и той ще Ми бъде син. Ако извърши беззаконие, ще го накажа с тояга, каквато е за мъже, и с удари, каквито са за човешкия род;

15 n  но Моята милост няма да го остави, както я отнех от Саул, когото премахнах пред теб.

16 o  И домът ти и царството ти ще се утвърдят пред тебе довека. Престолът ти ще бъде утвърден довека.

17 И Натан каза на Давид точно тези думи и напълно според това видение.

18 p  Тогава цар Давид влезе и седна пред  Господ а, и каза: Кой съм аз, Господи  Йехова , и какъв е моят дом, че си ме довел до това положение ?

19 q  Но даже и това беше малко пред очите Ти, Господи  Йехова ; и Ти си говорил още за едно дълго бъдеще за дома на слугата Си и даваш това като закон на хората, Господи  Йехова !

20 r  И какво повече може да Ти каже Давид? Защото Ти, Господи  Йехова , познаваш слугата Си.

21 Заради Своето слово и според Своето сърце Ти си извършил всички тези велики дела, за да ги изявиш на слугата Си.

22 s  Затова Ти си велик, Господи Боже, защото няма подобен на Тебе, нито има бог освен Тебе според всичко, което сме чули с ушите си.

23 t  И кой друг народ на света е както Твоят народ, както Израил, при когото Бог дойде да го откупи за Свой народ, да ги направи именити? И да извърши за тях велики и страшни дела за земята Ти пред Твоя народ, който Ти си откупил за Себе Си от Египет, като прогони народите и боговете им?

24 u  Защото Ти си утвърдил народа Си Израил за Себе Си, за да Ти бъде народ до века. И Ти,  Господи , им стана Бог.

25 А сега,  Господи Боже, утвърди до века думите, които си говорил за слугата Си и за дома му, и стори, както си говорил.

26 И нека възвеличат името Ти до века, като казват:  Господ на Силите е Бог над Израил. Нека бъде утвърден пред Тебе домът на слугата Ти Давид.

27 Защото Ти,  Господи на Силите, Боже Израилев, откри това на слугата Си: Ще ти съградя дом. Затова слугата Ти намери сърцето си разположено да Ти се помоли с тази молитва.

28 v  И сега, Господи  Йехова , Ти си Бог и думите Ти са истинни. Ти си обещал тези блага на слугата Си.

29 w  Сега благоволи да благословиш дома на слугата Си, за да пребъдва пред Тебе до века. Защото Ти, Господи  Йехова , Си говорил тези неща и под Твоето благословение нека бъде благословен до века домът на слугата Ти.
Copyright information for BulProtRev