2 Timothy 3

Нравствен упадък в последните дни

1 a  А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.

2 b  Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,

3 c  безсърдечни, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто,

4 d  предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога,

5 e  имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; също такива отбягвай.

6 f  Защото от тях са онези, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове жени, водени от различни страсти,

7 g  които все се учат, а никога не могат да достигнат до познание на истината.

8 h  И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисей, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, чужди на вярата.

9 i  Но те няма да успеят повече, защото безумието им ще стане известно на всички, както се откри безумието и на тези двама .

Твърдост при гоненията за вярата

10 j  А ти си последвал моето учение, поведение, прицелната точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта,

11 k  гоненията, страданията; които ме сполетяха в Антиохия, Икония, Листра. Какви гонения претърпях! Но Господ ме избави от всички тях.

12 l  Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени.

13 m  А нечестиви човеци и измамници ще затъват все повече в злото, като мамят и бъдат мамени.

14 n  А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от кого си се научил

15 o  и че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус.

16 p  Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата,

17 q  за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.
Copyright information for BulProtRev