Amos 9

1 a  Видях Господа, че стоеше при олтара и каза: Удари капителите, за да се потресат праговете,
и ги разтроши върху главата на всички тях;
а останалите от тях ще погубя с меч;
който от тях бяга, няма да избяга,
и който от тях иска да се спаси, няма да се спаси.
2 b  Ако изкопаят до ада,
и оттам ръката Ми ще ги изтръгне;
и ако се изкачат на небето,
и оттам ще ги сваля.
3 c  Ако се скрият навръх Кармил,
ще ги издиря и ще ги взема оттам.
И ако се скрият от очите Ми в морските дълбочини,
там ще заповядам на змията и ще ги ухапе.
4 d  Ако отидат в плен пред неприятелите си,
там ще заповядам на меча и ще ги убие.
И ще насоча очите Си върху тях за зло, а не за добро.
5 e  Защото Господ  Йехова на Силите е Онзи,
Който се допира до земята и тя се топи,
така че всички, които живеят на нея, ще жалеят,
защото тя цяла ще се издига като Нил
и ще спада пак като Египетската река.
6 f  Той е, Който гради покоите Си на небето
и основава свода Си на земята;
Който повиква морските води
и ги излива по лицето на земята;
 Йехова е името Му.
7 g  Вие, израилтяни, казва  Господ ,
не сте ли за Мене като етиопци?
Не изведох ли както Израил от Египетската земя,
така и филистимците от Кафтор
и сирийците от Кир?
8 h  Ето, очите на  Господа  Йехова са върху грешното царство
и ще го погубя от лицето на света;
само че няма да погубя съвсем Якововия дом, казва  Господ .
9 Защото, ето, Аз ще заповядам
и ще пресея Израилевия дом между всички народи,
както се пресява житото в решето;
обаче ни най-малко зърно няма да падне на земята.
10 i  От Мене ще измрат всичките грешници между народа Ми,
които казват: Това зло няма да стигне до нас,
нито ще ни изпревари.

Надежда за благословение чрез Месия

11 j  В онзи ден ще въздигна падналата Давидова скиния
и ще затворя проломите ѝ;
ще издигна развалините ѝ
и ще я съградя пак , както в древните дни,
12 k  за да завладеят останалите от Едом
и всички народи, които се наричаха с името Ми,
казва  Господ , Който прави това.
13 l  Ето, идват дни, казва  Господ ,
когато орачът ще стигне жътваря
и линотъпкачът – сеяча,
от планините ще капе младо вино
и всички хълмове ще се стопят.
14 m  И Аз ще върна от плен народа Си Израил;
те ще съградят запустелите градове и ще ги населят,
ще насадят лозя и ще пият виното им,
и ще направят градини и ще ядат от плода им.
15 n  И те няма вече да бъдат изтръгнати от земята,
която им дадох, казва  Господ , твоят Бог.
Copyright information for BulProtRev