Deuteronomy 10

Повторно получаване на заповедите

1 a  В онова време  Господ ми каза: Издялай си две каменни плочи като първите и се изкачи при Мене на планината; направѝ си и дървен ковчег.

2 b  И Аз ще напиша на плочите думите, които бяха на първите плочи, които ти строши; а ти да ги сложиш в ковчега.

3 c  И така, направих ковчега от ситимово дърво, издялах две каменни плочи като първите и се изкачих на планината с двете плочи в ръцете си.

4 d  И Той написа на плочите, както беше написано преди това, десетте заповеди, които  Господ ви изговори на планината изсред огъня, в деня, когато се събрахте там ; и  Господ ги даде на мене.

5 e  Тогава се обърнах и слязох от планината, и сложих плочите в ковчега, който направих; и те се намират там досега, според както  Господ ми заповяда.

6 f  (След това израилтяните отпътуваха от кладенците на яаканците до Мосера. Там умря Аарон и там беше погребан; а синът му Елеазар стана свещенослужител вместо него.

7 g  Оттам отпътуваха до Гадгад, а от Гадгад до Йотвата – земя, богата с водни потоци.

8 h  В онова време  Господ отдели Левиевото племе да носи ковчега за плочите на  Господния завет, да стои пред  Господа , за да Му служи и да благославя в Името Му, както прави до днес;

9 i  по тази причина левитите нямат дял или наследство между братята си;  Господ им е наследство, според както  Господ , твоят Бог, им се обеща.)

10 j  А аз преседях на планината, както първия път, четиридесет дни и четиридесет нощи; и този път  Господ ме послуша и склони да не те погуби.

11 k  Тогава  Господ ми каза: Стани, предвождай този народ, за да влезе като притежател на земята, за която съм се клел на бащите му да я дам на него.

12 l  А сега, Израилю, какво иска от тебе  Господ , твоят Бог, освен да се боиш от  Господ а, твоя Бог, да ходиш във всичките Му пътища, да Го обичаш и да служиш на  Господ а, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа,

13 m  за да пазиш заповедите на  Господа и наредбите Му, които днес ти давам за твое добро?

14 n  Ето, небето на небесата, земята и всичко, което е на нея, принадлежи на  Господа , твоя Бог,

15 o  обаче само бащите ти предпочете  Господ и ги възлюби, и измежду всички племена избра вас, потомството им след тях, както виждате днес.

16 p  И така, обрежете краекожието на сърцето си и не бъдете вече твърдоглави.

17 q  Защото  Йехова , вашият Бог, е Бог на боговете и Господ на господарите, великият, мощният и страшният Бог, Който не гледа на лице, нито приема дар;

18 r  Който отдава правото на сирачето и вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло.

19 s  И така, обичайте чужденеца, защото и вие сте били чужденци в Египетската земя.

20 t  От  Господа , твоя Бог, да се боиш, на Него да служиш, към Него да бъдеш привързан и в Неговото име да се заклеваш.

21 u  С Него трябва да се хвалиш и Той е твоят Бог, Който извърши за тебе тези велики и страшни дела, които очите ти видяха.

22 v  Бащите ти слязоха в Египет, на брой седемдесет души; а сега  Господ , твоят Бог, те направи многоброен като звездите на небето.
Copyright information for BulProtRev