Deuteronomy 16

Наредба за празниците

1 a  Пази месец Авив, за да празнуваш в него Пасхата на  Господа , твоя Бог; защото в месец Авив  Господ , твоят Бог, те е извел от Египет през нощта.

2 b  Да жертваш Пасхата на  Господа , твоя Бог, от овцете и говедата, на мястото, което избере  Господ , за да настани Името Си там.

3 c  Да не ядеш с нея нищо квасно; седем дни да ядеш с нея безквасни хлябове, хляб на печал (защото набързо си излязъл от Египетската земя); за да помниш през всички дни на живота си деня на излизането си от Египетската земя.

4 d  Седем дни да не се вижда квас никъде във всичките ти предели; и от месото, което ще жертваш на първия ден надвечер, да не остане нищо до сутринта.

5 Не трябва да жертваш Пасхата в никой от градовете, които ти дава  Господ , твоят Бог;

6 e  но на мястото, което избере  Господ , твоят Бог, за да настани там Името Си, да жертваш Пасхата привечер, около залез слънце, във времето, когато си излязъл от Египет.

7 f  Да изпичаш агнето и да го ядеш на мястото, което избере  Господ , твоят Бог; и на сутринта да се връщаш и да влизаш в шатрите си.

8 g  Шест дни да ядеш безквасни хлябове ; и на седмия ден да има тържествено събрание на  Господа , твоя Бог, когато да не работиш никаква работа.

9 h  Преброй седем седмици; почни да броиш седемте седмици от деня, когато за пръв път сложиш сърп на жътвата.

10 i  И да празнуваш празника на седмиците на  Господа , твоя Бог, като Му възвръщаш доброволен принос от ръката си, който ще принасяш, според както  Господ , твоят Бог, те е благословил.

11 j  Да се веселиш пред  Господа , твоя Бог, ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти и левитът, който е в дома ти, и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са сред вас, на мястото, което избере  Господ , твоят Бог, като обиталище на Името Си там.

12 k  И като помниш, че ти си бил роб в Египет, внимавай да изпълняваш тези наредби.

13 l  Да празнуваш седем дни празника на шатроразпъването, след като прибереш житото и виното си;

14 m  и да се веселиш на празника си, ти, синът ти, дъщерята ти, слугата ти, слугинята ти, левитът и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са в дома ти.

15 n  Седем дни да празнуваш на  Господа , твоя Бог, на мястото, което избере  Господ ; защото  Господ , твоят Бог, ще те благославя във всичко, което си произвел, и във всички дела на ръцете ти; и радостта ти ще бъде пълна.

16 o  Три пъти в годината всеки мъж да се явява пред  Господа , твоя Бог, на мястото, което избере Той: в празника на безквасните хлябове, в празника на седмиците и в празника на шатроразпъването; но да не се явяват пред  Господа с празни ръце.

17 p  Всеки да дава по силата си според благословението, което  Господ , твоят Бог, ти е дал.

Наредби за правосъдието и идолопоклонството

18 q  Да поставяш между племената си съдии и надзиратели във всичките си градове, които ти дава  Господ , твоят Бог; и те да съдят народа справедливо.

19 r  Да не изкривяваш правосъдието, да не гледаш на лице, нито да приемаш подкуп; защото подкупът заслепява очите на мъдрите и изкривява думите на справедливите.

20 s  По правдата, по правдата да се водиш, за да живееш и да наследиш земята, която  Господ , твоят Бог, ти дава.

21 t  Да не поставяш ашери от каквито и да било дървета при жертвеника на  Господа , твоя Бог, който ще си издигнеш;

22 u  нито да издигаш стълб – нещо, което  Господ , твоят Бог, мрази.
Copyright information for BulProtRev