Deuteronomy 30

Условия за възстановяване и благословение

1 a  Когато ти се сбъднат всички тези неща, благословенията и проклятията, които изложих пред теб, ако ти си ги припомниш сред всичките народи, между които  Господ , твоят Бог, ще те пръсне,

2 b  и се обърнеш към  Господа , твоя Бог, и с цялото си сърце и с цялата си душа послушаш, ти и синовете ти, гласа Му според всичко, което днес ти заповядвам,

3 c  тогава  Господ , твоят Бог, ще те върне от плен, ще ти покаже милост и пак ще те събере от всички народи, между които  Господ , твоят Бог, ще те е разпръснал.

4 d  Ако бъдеш изгонен до небесните краища, даже оттам ще те събере  Господ , твоят Бог, и оттам ще те вземе;

5 и  Господ , твоят Бог, ще те въведе в земята, която бащите ти притежаваха, и ти ще я притежаваш; Той ще ти прави добро и ще те умножи повече от бащите ти.

6 e   Господ , твоят Бог, ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да обичаш  Господа , твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш.

7 И  Господ , твоят Бог, ще излее всички тези проклятия върху неприятелите ти и върху онези, които те ненавиждат и те гонят.

8 А ти отново ще слушаш гласа на  Господа и ще изпълняваш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам.

9 f  И  Господ , твоят Бог, в благостта Си ще направи така, че да изобилстваш във всичките дела на ръцете си, да изобилства плодът на утробата ти, плодът на добитъка ти и произведенията на земята ти; защото  Господ пак ще се възрадва за тебе да ти прави добро, както се е възрадвал на бащите ти;

10 ако слушаш гласа на  Господа , твоя Бог, и пазиш заповедите Му и наредбите Му, които са написани в тази книга на закона – ако се обърнеш към  Господа , твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа.

11 g  Понеже тази заповед, която днес ти давам, не е много трудна за тебе, нито е далеч.

12 h  Не е на небето, за да кажеш: Кой ще се възкачи за нас на небето да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме?

13 Нито е оттатък морето, за да кажеш: Кой ще прекоси морето за нас да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме?

14 Но словото е много близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да го изпълняваш.

15 i  Ето, днес положих пред тебе живота и доброто, смъртта и злото,

16 като заповядвам днес да обичаш  Господа , твоя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, наредбите Му и законите Му, за да живееш и да се умножаваш, и да те благославя  Господ , твоят Бог, в земята, в която влизаш, за да я завладееш.

17 Но ако се отвърне сърцето ти и не слушаш, а се заблудиш и се кланяш на други богове, и им служиш,

18 j  аз ви заявявам днес, че ще загинете; няма да се продължат дните ви на земята, към която преминавате през Йордан, за да я вземете за свое притежание.

19 k  Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията; затова изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти;

20 l  избери да обичаш  Господа , твоя Бог, да слушаш гласа Му и да бъдеш привързан към Него (защото  Господ е твоят живот и твоето дълголетие), за да живееш на земята, за която  Господ се е клел на бащите ти, на Авраам, Исаак и Яков, че ще им я даде.
Copyright information for BulProtRev