Deuteronomy 27

Паметник и жертвеник на планината Гевал

1 Тогава Моисей и Израилевите старейшини заповядаха на народа: Пазете всички заповеди, които днес ви даваме.

2 a И в деня, когато минете през Йордан към земята, която Господ , твоят Бог, ти дава, постави си големи камъни, измажи ги с вар

3и запиши на тях всички думи на този закон, като преминеш Йордан, за да влезеш в земята, която Господ , твоят Бог, ти дава – земя, където текат мляко и мед, както ти е обещал Господ , Бог на бащите ти.

4 b Затова, като преминете Йордан, поставете на хълма Гевал тези камъни, за които днес ви заповядвам, и ги измажете с вар.

5 c И там да издигнеш жертвеник на Господа , твоя Бог, жертвеник от камъни. Желязно сечиво да не ги докосне;

6да издигнеш жертвеника на Господа , твоя Бог, от цели камъни и да принесеш на него всеизгаряния на Господа , твоя Бог;

7да принесеш и мирни жертви, да ядеш там и да се развеселиш пред Господа , твоя Бог.

8А на камъните да напишеш много ясно всичките думи на този закон.

9 d Тогава Моисей и левитските свещеници казаха на целия Израил: Мълчи и слушай, Израилю, днес вие станахте народ на Господа , вашия Бог.

10Затова слушай гласа на Господа , твоя Бог, и изпълнявай заповедите Му и наредбите Му, които днес ти давам.

11И Моисей заръча на народа в същия ден:

12 e Когато преминете Йордан, ето кои да застанат на хълма Гаризин, за да благославят народа: Симеон, Левий, Юда, Исахар, Йосиф и Вениамин;

13 f и ето кои да застанат на хълма Гевал, за да го прокълнат: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефталим.

14Тогава левитите с висок глас да кажат на всички израилтяни:

15 g Проклет да е онзи, който направи изваян или излят кумир, мерзост пред Господа , дело на художнически ръце, и го постави на скрито място. И целият народ да отговори: Амин!

16 h Проклет, който се присмива на баща си или на майка си. И целият народ да каже: Амин!

17 i Проклет, който премести междите на ближния си. И целият народ да каже: Амин!

18 j Проклет, който отбие слепия от пътя. И целият народ да каже: Амин!

19 k Проклет, който опорочи съда на пришълеца, на сирачето и на вдовицата. И целият народ да каже: Амин!

20 l Проклет, който лежи с жената на баща си; защото осквернява леглото на баща си. И целият народ да каже: Амин!

21 m Проклет, който лежи с каквото и да е животно. И целият народ да каже: Амин!

22 n Проклет, който лежи със сестра си, дъщеря на баща си или дъщеря на майка си. И целият народ да каже: Амин!

23 o Проклет, който лежи с тъща си. И целият народ да каже: Амин!

24 p Проклет, който скришно удари ближния си. И целият народ да каже: Амин!

25 q Проклет, който приеме подкуп, за да убие невинен човек. И целият народ да каже: Амин!

26 r Проклет, който не потвърждава думите на този закон и не ги изпълнява. И целият народ да каже: Амин!

Deuteronomy 28

Благословения за послушание и проклятия за непослушание

1 s Ако слушаш добре гласа на Господа , твоя Бог, и старателно изпълняваш всички Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ , твоят Бог, ще те издигне над всички племена на света.

2 t И всички тези благословения ще дойдат върху теб и ще те придружават, ако слушаш гласа на Господа , твоя Бог.

3 u Благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето.

4 v Благословено ще бъде роденото от тебе, плодът на земята ти и роденото от добитъка ти, малките на говедата ти и овцете ти;

5 w благословени кошът ти и нощвите ти.

6 Благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при излизането си през градската порта.

7 x Господ ще поразява пред тебе неприятелите, които се надигат против тебе; по един път те ще излизат против теб, а по седем пътища ще бягат пред тебе.

8 y Господ ще заповяда да дойде благословение върху тебе в житниците ти и във всичките ти начинания и ще те благославя в земята, която Господ , твоят Бог, ти дава.

9 z Господ ще те утвърди като свят народ за Себе Си, както ти се е клел, ако пазиш заповедите на Господа , твоя Бог, и ходиш в Неговите пътища.

10 aa И всички племена на света ще видят, че ти се наричаш с Господнето Име, и ще имат страх от тебе.

11 ab Господ ще направи така, че да изобилстваш с блага, да изобилства плодът на утробата ти, плодът на добитъка ти и плодът на земята ти в страната ти, за която Господ се е клел на бащите ти да ти я даде.

12 ac Господ ще ти отвори доброто Си съкровище – небето, за да дава дъжд на земята ти навреме и да благославя всички дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш назаем.

13 ad Господ ще те постави глава, а не опашка, и ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите на Господа , твоя Бог, които днес ти заповядвам, да ги пазиш и вършиш.

14 ae От думите, които днес ви заповядвам, да не се отклоняваш надясно или наляво и да не служиш на други богове.

15 af Но ако не слушаш гласа на Господа , твоя Бог, и не изпълняваш старателно всичките Му заповеди и наредбите Му, които днес ти давам, то всички тези проклятия ще дойдат върху теб и ще те придружават.

16 Проклет ще бъдеш в града и проклет ще бъдеш на полето.

17 Проклети ще бъдат кошът ти и нощвите ти;

18 проклети ще бъдат плодът на утробата ти и плодът на земята ти, малките на говедата ти и малките на овцете ти.

19 Проклет ще бъдеш при влизането си и проклет ще бъдеш при излизането си през градската порта.

20 ag Господ ще изпраща върху тебе проклятие, смущение и разорение във всички начинания, с които се заемаш, докато бъдеш унищожен и погинеш скоро, заради злите дела, чрез които си Ме изоставил.

21 ah Господ ще те порази, докато те унищожи в земята, в която отиваш, за да я владееш.

22 ai Господ ще те поразява с изтощение и огница, с треска и възпаление, със суша
28:22 Или: меч.
, с изсушителен вятър и с мана̀; и те ще те преследват, докато погинеш.

23 ak Небето над главата ти ще бъде мед и земята под тебе желязо.

24 Господ ще превръща дъжда на земята ти в прах и пепел; ще слиза върху теб от небето, докато бъдеш изтребен.

25 al Господ ще те поразява пред неприятелите ти; по един път ще излизаш против тях, а по седем пътища ще бягаш пред тях; и ще бъдеш тласкан по всички царства на света.

26 am Трупът ти ще бъде храна на всички въздушни птици и на земните зверове; и няма да има кой да ги отпъжда.

27 an Господ ще те поразява с египетския струпей, с кръвотечения, с краста и със сърбеж, от които да не можеш да се излекуваш.

28 ao Господ ще те поразява с лудост, със слепота и с объркване в сърцето;

29 ap и ще ходиш, като опипваш по пладне, както слепият пипа в тъмнината, и няма да имаш успех в работата
28:29 От евр. пътищата.
си; а ще бъдеш само притесняван и обиран всеки ден и няма да има кой да те избави.

30 Ще се сгодиш за жена, но друг мъж ще лежи с нея; къща ще построиш, но няма да живееш в нея; лозе ще насадиш, но няма да ядеш от плода му.

31 Говедото ти ще бъде заклано пред очите ти и няма да ядеш от него; оселът ти ще бъде грабнат пред теб и няма да ти бъде върнат; овцете ти ще бъдат предадени на неприятелите ти и няма да има кой да ги избави.

32 Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат предадени на друг народ и очите ти ще гледат и ще чезнат по тях всеки ден, но ръцете ти не ще имат сила да им помогнат.

33 ar Непознат народ ще изяде плода на земята ти и на целия ти труд; и ти ще бъдеш винаги само притесняван и измъчван.

34 as Ще полудееш, като гледаш това, което ще виждат очите ти.

35 at Господ ще те поразява с лошо възпаление в колената и в пищялите, така че няма да можеш да се изцелиш, от стъпалата на краката си до темето си.

36 au Господ ще заведе теб и царя, когото си поставил над себе си, при народ, който не си познавал, нито ти, нито бащите ти; и там ще служиш на други богове, направени от дърво и камък.

37 av И ще станеш за учудване, обект на поговорка и поругание за всички племена, между които Господ ще те отведе.

38 aw Много семе ще изнасяш на полето, а малко ще събираш, защото скакалците ще го изпояждат.

39 Лозя ще посаждаш и обработваш, а вино няма да пиеш от тях, нито ще събираш грозде, защото червей ще ги изяде.

40 Маслини ще имаш във всичките си предели
28:40 От евр. граници.
, а с масло няма да се помазваш, защото маслините ти ще окапват.

41 ay Синове и дъщери ще раждаш, но те няма да бъдат за тебе, защото ще отиват в плен.

42 Всичките ти дървета и плодове на земята ти ята от скакалци ще ги унищожат.

43 Чужденецът, който е сред тебе, ще се издига все повече над теб, а ти ще пропадаш още надолу.

44 az Той ще заема на теб, а ти няма да заемаш на него; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.

45 ba Всички тези проклятия ще дойдат върху теб и ще те гонят, и ще те застигат, докато бъдеш унищожен; защото ти не послуша гласа на Господа , твоя Бог, за да пазиш заповедите Му и наредбите, които ти даде.

46 bb Това ще бъде завинаги знамение и чудо върху теб и потомството ти.

47 bc Понеже не си служил на Господа , твоя Бог, с веселие и на драго сърце поради изобилието на всичко,

48 bd затова ще слугуваш на неприятелите си, които Господ ще прати против тебе, в глад, в жажда, в голота и в лишения от всичко; и Той ще сложи на шията ти железен ярем, докато те погуби.

49 be Господ ще прати против тебе народ отдалеч, от земния край, който ще се спусне като орел; народ, чийто език не разбираш;

50 bf народ със свиреп изглед, който няма да почете стар, нито ще пожали млад;

51 bg и ще яде малките на добитъка ти и плода на земята ти, докато починеш; който няма да ти остави нито жито, нито вино, нито масло, нито малките от говедата ти, нито малките от овцете ти, докато те погуби.

52 bh Ще те обсади във всичките ти градове, докато по цялата ти земя изпопадат високите ти и укрепени стени, на които си разчитал; и ще те обсади във всичките ти градове по цялата земя, която Господ , твоят Бог, ти даде.

53 bi И тогава, при обсадата и притеснението, с което ще те притесни неприятелят ти, ще ядеш децата си, месата на синовете си и на дъщерите си, които Господ , твоят Бог, ти е дал.

54 bj Онзи мъж между вас, който е изтънчен и изнежен, ще бъде жесток с брат си, с жената, която почива в скута му, и с останалите деца, които му оцелеят,

55 и няма да даде на нито един от тях от месото на децата си, които ще яде; защото няма да му остане нищо при обсадата и притеснението, с което неприятелят ти ще те притесни във всичките ти градове.

56 bk Жената между вас, която е изтънчена и изнежена, която не би дръзнала да сложи на земята стъпалото на крака си по причина на изтънченост и изнеженост, ще бъде жестока с мъжа, който почива в скута ѝ, със сина си, с дъщеря си

57 bl и с малкото си дете, което е излязло между краката ѝ, да! – с децата, които е родила; защото ще ги яде тайно поради лишението от всичко при обсадата и притеснението от страна на неприятеля ти в градовете ти.

58 bm Ако не изпълняваш старателно всички думи на този закон, които са написани в тази книга, и не се боиш от това славно и страшно име ЙЕХОВА, ТВОЯТ БОГ,

59 bn тогава Господ ще прати ужасни напасти върху теб и върху потомството ти, напасти големи и непрестанни, и болести зли и непрестанни.

60 bo И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти се боеше, и ти ще се заразиш от тях;

61 още и всяка болест, и всяка напаст, които не са написани в книгата на този закон, Господ ще ги нанесе върху тебе, докато бъдеш изтребен.

62 bp Ще останете малко на брой – докато по многобройност бяхте като звездите на небето; защото ти не послуша гласа на Господа , твоя Бог.

63 bq И както беше драго на Господа да ви прави добро и да ви умножава, така ще бъде драго на Господа да ви унищожава и да ви погубва; и ще бъдете изкоренени от земята, в която отивате да я завладеете.

64 br Господ ще те разпръсне между всички племена – от единия край на света до другия край на света; и там ще служиш на други богове, които нито ти си познавал, нито бащите ти, направени от дърво и камък.

65 bs Но и сред тези народи няма да намериш покой, нито ще има почивка за стъпалото на крака ти; но там Господ ще предизвика страх, отслабване на зрението ти и отчаяние в душата.

66 Ще живееш в неизвестност за бъдещето; и ти ще се боиш денем и нощем и няма да бъдеш сигурен за живота си.

67 Сутрин ще казваш: О, да мръкнеше! И вечер ще казваш: О, да съмнеше! Заради страха, с който ще се страхуваш, и заради зрелищата, които ще виждаш.

68 bt И Господ ще те върне в Египет с кораби по пътя, за който ти казах: Вече няма да го видиш. И там ще искате да се продадете на неприятелите си за роби и за робини; но няма да има кой да ви купува.

Deuteronomy 29

Божият завет с Израил в Моавската земя

1 bu Ето думите на завета, който Господ заповяда на Моисей да сключи с израилтяните в Моавската земя, освен завета, който сключи с тях в Хорив.

2 bv Моисей повика целия Израил и им каза: Вие видяхте всичко, което Господ направи пред вас в Египетската земя, на фараона и на всичките му слуги, и на цялата му земя;

3 bw големите изпитания, които ти видя, знаменията и онези големи чудеса;

4 bx но до този ден Господ не ви даде сърце, за да разбирате, очи, за да виждате и уши, за да слушате.

5 А Аз ви дадох за четиридесет години пътуване по пустинята, през което време дрехите ви не овехтяха на вас и обувките на нито един от вас не овехтяха на крака му,

6 by хляб не ядохте и вино и сикера не пихте, за да знаете, че Аз съм Господ , вашият Бог.

7 bz И когато дойдохте на това място, есевонският цар Сион и васанският цар Ог излязоха против нас на бой; а ние ги поразихме,

8 ca завладяхме земята им и я дадохме за наследство на Рувимовите синове, на Гадовите синове и на половината от Манасиевото племе.

9 cb И така, пазете думите на този завет и ги изпълнявайте, за да успявате във всичко, което правите.

10 Днес вие всички стоите пред Господа , вашия Бог – началниците на племената ви, старейшините ви, надзирателите ви, всички израилтяни,

11 cc децата ви, жените и чужденецът, който е сред стана ти, от дървосекача ти до водоносеца ти, –

12 cd за да встъпиш в завета на Господа , твоя Бог, и в клетвата, която Господ , твоят Бог, прави днес с тебе,

13 ce за да те утвърди днес за Свой народ и Той да ти бъде Бог, както ти е казал и както се е клел на бащите ти, на Авраам, на Исаак и на Яков.

14 cf И аз не сключвам този завет и тази клетва само с вас,

15 cg а както с онези, които днес стоят тук с нас пред Господа , нашия Бог, така и с онези, които днес не са тук с нас

16 (защото вие знаете как живеехме в Египетската земя и как минахме между племената, през които пропътувахме;

17 и видяхме мерзостите им и дървените им и каменни, сребърни и златни кумири, които са между тях);

18 ch така че да няма между вас мъж или жена, семейство или племе, чието сърце да се отклонява днес от Господа , нашия Бог, за да иде да служи на боговете на онези народи; така че да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин,

19 ci и когато чуе думите на тази клетва, да ласкае себе си в сърцето си и да си каже: Ще живея в мир, макар че ходя с упорито сърце и разорявам поливана земя заедно с безводната
29:19 От евр. Прибавям пиянството към жаждата.
.

20 ck Бог няма да му покаже милост, но изведнъж гневът на Господа и ревността Му ще пламнат против този човек; и всяко проклятие, което е написано в тази книга, ще падне върху него и Господ ще изличи името му под небето.

21 cl Господ ще го отдели от всички Израилеви племена за погибел според всички проклятия на завета, написан в тази книга на закона.

22 А идващото поколение, синовете ви, които ще дойдат след вас, и чужденецът, който дойде от далечна земя, когато видят пораженията, нанесени на онази земя, и язвите, които Господ е изпратил в нея, ще кажат:

23 cm Цялата земя е изгорена със сяра и сол и нито се сее, нито покълват посеви, и никаква трева не пониква на нея, както при съсипването на Содом и Гомор, на Адма и Севоим, които Господ съсипа в гнева Си и в яростта Си.

24 cn Всички народи ще кажат: Защо Господ направи така на тази земя? Какво значи огънят на този голям гняв?

25 Тогава ще им отговорят: Защото изоставиха завета на Господа , Бога на бащите си, който Той сключи с тях, когато ги изведе от Египетската земя,

26 и отидоха и служиха на други богове, и им се поклониха – богове, които не знаеха и които Той не беше им дал,

27 co затова гневът на Господа пламна против тази земя, за да докара върху нея всички проклятия, които са написани в тази книга.

28 cp И Господ ги изкорени от земята им с гняв, с ярост и с люто възмущение и ги прати в друга земя, където са днес.

29 Скритото принадлежи на Господа , нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на синовете ни до века, за да изпълняваме всички думи на този закон.

Deuteronomy 30

Условия за възстановяване и благословение

1 cq Когато ти се сбъднат всички тези неща, благословенията и проклятията, които изложих пред теб, ако ти си ги припомниш сред всичките народи, между които Господ , твоят Бог, ще те пръсне,

2 cr и се обърнеш към Господа , твоя Бог, и с цялото си сърце и с цялата си душа послушаш, ти и синовете ти, гласа Му според всичко, което днес ти заповядвам,

3 cs тогава Господ , твоят Бог, ще те върне от плен, ще ти покаже милост и пак ще те събере от всички народи, между които Господ , твоят Бог, ще те е разпръснал.

4 ct Ако бъдеш изгонен до небесните краища, даже оттам ще те събере Господ , твоят Бог, и оттам ще те вземе;

5 и Господ , твоят Бог, ще те въведе в земята, която бащите ти притежаваха, и ти ще я притежаваш; Той ще ти прави добро и ще те умножи повече от бащите ти.

6 cu Господ , твоят Бог, ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да обичаш Господа , твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш.

7 И Господ , твоят Бог, ще излее всички тези проклятия върху неприятелите ти и върху онези, които те ненавиждат и те гонят.

8 А ти отново ще слушаш гласа на Господа и ще изпълняваш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам.

9 cv И Господ , твоят Бог, в благостта Си ще направи така, че да изобилстваш във всичките дела на ръцете си, да изобилства плодът на утробата ти, плодът на добитъка ти и произведенията на земята ти; защото Господ пак ще се възрадва за тебе да ти прави добро, както се е възрадвал на бащите ти;

10 ако слушаш гласа на Господа , твоя Бог, и пазиш заповедите Му и наредбите Му, които са написани в тази книга на закона – ако се обърнеш към Господа , твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа.

11 cw Понеже тази заповед, която днес ти давам, не е много трудна за тебе, нито е далеч.

12 cx Не е на небето, за да кажеш: Кой ще се възкачи за нас на небето да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме?

13 Нито е оттатък морето, за да кажеш: Кой ще прекоси морето за нас да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме?

14 Но словото е много близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да го изпълняваш.

15 cy Ето, днес положих пред тебе живота и доброто, смъртта и злото,

16 като заповядвам днес да обичаш Господа , твоя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, наредбите Му и законите Му, за да живееш и да се умножаваш, и да те благославя Господ , твоят Бог, в земята, в която влизаш, за да я завладееш.

17 Но ако се отвърне сърцето ти и не слушаш, а се заблудиш и се кланяш на други богове, и им служиш,

18 cz аз ви заявявам днес, че ще загинете; няма да се продължат дните ви на земята, към която преминавате през Йордан, за да я вземете за свое притежание.

19 da Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията; затова изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти;

20 db избери да обичаш Господа , твоя Бог, да слушаш гласа Му и да бъдеш привързан към Него (защото Господ е твоят живот и твоето дълголетие), за да живееш на земята, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраам, Исаак и Яков, че ще им я даде.
Copyright information for BulProtRev