Exodus 27

Жертвеник и двор на скинията

1 a  Да направиш жертвеника от ситимово дърво, пет лакътя широк; жертвеникът да бъде квадратен и височината му да бъде три лакътя.

2 b  На четирите му ъгъла да му направиш рогове; роговете да бъдат част от самия него; и да го обковеш с мед.

3 Да му направиш и гърнета за изнасяне на пепелта и лопатите му, тасовете му, вилиците му и въглениците му; всичките му прибори да направиш медни.

4 И да му направиш медна решетка във вид на мрежа и на четирите ъгъла на мрежата да направиш четири медни колелца.

5 Да я положиш под полицата, която е около жертвеника отдолу, така че мрежата да стигне до средата на жертвеника.

6 Да направиш и върлини за жертвеника, върлини от ситимово дърво, които да обковеш с мед.

7 Върлините да се проврат през колелцата и върлините да бъдат от двете страни на жертвеника, за да се носи с тях.

8 c  Кух, от дъски, да направиш жертвеника отвътре; както ти бе показано на планината, така да го направиш.

9 d  Да направиш двора на скинията; за южната страна, към пладне, да има за двора завеси от препреден висон; дължината им за едната страна да бъде сто лакътя.

10 Стълбовете му да бъдат двадесет и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни.

11 Също по дължината по северната страна да има завеси, дълги сто лакътя, и за тях двадесет стълба и двадесетте им медни подложки; а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни.

12 После за широчината на двора, на западната страна, да има петдесет лакътя завеси; за тях да има десет стълба и десетте им подложки.

13 Широчината на двора на предната страна, към изток, да бъде петдесет лакътя.

14 И завесите за едната страна на входа да бъдат дълги петнадесет лакътя и за тях три стълба и трите им подложки.

15 Също и за другата страна да има завеси, петнадесет лакътя дълги, и за тях три стълба с трите им подложки.

16 А за входа на двора да има покривка, дълга двадесет лакътя, везана работа от синьо, мораво, червено и препреден висон, и за тях четирите им подложки.

17 Всички стълбове около двора да бъдат опасани със сребро: куките им да бъдат сребърни, а подложките им медни.

18 Дължината на двора да е сто лакътя, широчината навсякъде петдесет лакътя, а височината пет лакътя; завесите му да са от препреден висон и подложките на стълбовете му медни.

19 Всички прибори на скинията за всяка служба в нея, всичките ѝ колове и всички колове на двора да бъдат медни.

20 e  И ти заповядай на израилтяните да ти донасят елей първоток, чист, за осветление, за да горят винаги светилата.

21 f  В шатъра за срещане, извън завесата, която е пред плочите на свидетелството, Аарон и синовете му да ги нареждат да горят от вечер до сутрин пред  Господа . Това да бъде вечен закон за израилтяните във всичките им поколения.
Copyright information for BulProtRev