Exodus 38

1 a  Той направи жертвеника за всеизгаряне от ситимово дърво – пет лакътя дълъг и пет лакътя широк, квадратен и три лакътя висок.

2 И на четирите му ъгъла направи роговете му; роговете му бяха част от самия него; и го обкова с мед.

3 Направи и всичките прибори за жертвеника, гърнетата, лопатите, тасовете, вилиците и въглениците; всичките му прибори направи медни.

4 Направи за жертвеника медна решетка във вид на мрежа под полицата, която е около жертвеника отдолу, така че да стигне до средата на жертвеника.

5 Изля и четири колелца за четирите края на медната решетка, които да бъдат халки на върлините.

6 Върлините направи от ситимово дърво и ги обкова с мед.

7 И провря върлините през колелцата от страните на жертвеника, за да се носи с тях. Кух, от дъски, направи жертвеника.

8 b  Направи умивалника от мед и подложката му от мед, от огледалата на жените, които се събираха при вратата на шатъра за срещане да прислужват.

9 c  Направи и двора; за южната страна, към пладне, завесите на двора бяха от препреден висон, дълги сто лакътя;

10 стълбовете им бяха двадесет и медните им подложки – двадесет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни.

11 И за северната страна завесите бяха сто лакътя дълги, стълбовете им двадесет и медните им подложки – двадесет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни.

12 После за западната страна завесите бяха петдесет лакътя дълги, стълбовете им – десет, и подложките им – десет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни.

13 И за източната страна, която гледа към изток, бяха петдесет лакътя завеси;

14 и завесите за едната страна на входа бяха дълги петнадесет лакътя, стълбовете им – три, и подложките им – три;

15 така беше и за другата им страна; и от двете страни на дворния вход завесите бяха петнадесет лакътя дълги, стълбовете им – три, и подложките им – три.

16 Всички завеси около двора бяха от препреден висон.

17 Подложките за стълбовете бяха медни, куките на стълбовете и връзките им сребърни и върховете им обковани със сребро; и всички стълбове на двора бяха опасани със сребро.

18 Покривката за дворния вход беше везана изработка от синьо, мораво, червено и препреден висон; дължината ѝ беше двадесет лакътя, а височината на ширина пет лакътя, както завесите на двора;

19 и стълбовете им бяха четири и медните им подложки четири, куките им сребърни, върховете им обковани със сребро и връзките им сребърни.

20 d  Всички колчета на скинията и около двора бяха медни.

21 e  Това е сборът на вещите за скинията, т. е. за скинията за плочите на свидетелството, както според Моисеевото повеление бяха изброени чрез Итамар, син на свещеника Аарон, за служенето на левитите.

22 f  Веселеил, син на Урия, Оровия син, от Юдовото племе, направи всичко, което  Господ заповяда на Моисей;

23 и с него беше Елиав, Ахисамаховият син, от Дановото племе, резбар и изкусен художник, и везач на синьо, на мораво, на червено и на висон.

24 g  Всичкото злато, което бе употребено за изработването на цялата работа на светилището, златото на приноса, беше двадесет и девет таланта и седемстотин и тридесет сикъла според сикъла на светилището.

25 А среброто от данъка, наложен върху преброените от обществото, беше сто таланта и хиляда седемстотин седемдесет и пет сикъла според сикъла на светилището –

26 h  данък от един бека
38:26 От евр. ок. 6 гр.
на глава, т. е. половин сикъл според сикъла на светилището, за всеки, който се е причислил към преброените, т. е. за онези, които бяха на възраст от двадесет години и нагоре, за шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.

27 j  От среброто на стоте таланта бяха излети подложките на светилището и подложките на стълбовете за завесата – сто подложки от сто таланта, един талант за една подложка.

28 И от хилядата седемстотин седемдесет и пет сикъла той направи куките за стълбовете, обкова върховете им и им направи връзки.

29 А медта на приноса беше седемдесет таланта и две хиляди и четиристотин сикъла.

30 От нея направи подложките за входа на шатъра за срещане, медния жертвеник, медната решетка за него с всички прибори за жертвеника,

31 подложките за стълбовете около двора и подложките за дворния вход, всичките колчета на скинията и всичките колчета за двора наоколо.
Copyright information for BulProtRev