Exodus 11:1

1 aГоспод беше казал на Моисей: Още една напаст ще нанеса на фараона и на Египет, след което той ще ви пусне оттук; но когато ви пусне, ще ви пропъди окончателно оттук.
Copyright information for BulProtRev