Exodus 15:22

Водата в Мера

22 a Тогава Моисей вдигна израилтяните от Червеното море и излязоха към пустинята Сур; и като вървяха три дни в пустинята, не намираха вода.

Copyright information for BulProtRev