Exodus 19

Израилтяните на планината Синай

1 a В третия месец от излизането на израилтяните от Египетската земя на същия ден дойдоха в Синайската пустиня.

2 b Като се вдигнаха от Рафидим, дойдоха в Синайската пустиня и разположиха стан в пустинята, където Израил разпъна шатрите си срещу планината.

3 c И като се изкачи Моисей при Бога, Господ го повика от планината и каза: Така да кажеш на Якововия дом и да известиш на потомците на Израил:

4 d Вие видяхте какво сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и ви доведох при Себе Си.

5 e И така, сега, ако наистина слушате гласа Ми и пазите завета Ми, то повече от всички племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят;

6 f и вие ще Ми бъдете царство от свещеници и свят народ. Тези са думите, които трябва да кажеш на израилтяните.

7И така, Моисей дойде и повика старейшините на народа, и представи пред тях всички тези наредби, които Господ му заповяда.

8 g А целият народ отговори едногласно: Всичко, което Господ е казал, ще направим. И Моисей предаде на Господа отговора на народа.

9 h Тогава Господ каза на Моисей: Ето, Аз ида при тебе в гъст облак, за да чуе народът, когато говоря с теб, и да ти вярват вече завинаги. И като предаде Моисей на Господа думите на народа,

10 i Господ каза още на Моисей: Иди при народа, освети го днес и утре и нека изперат дрехите си;

11 j и нека бъдат готови за третия ден, защото на третия ден Господ ще слезе на Синайската планина пред очите на целия народ.

12 k И да поставиш прегради наоколо за народа и да кажеш: Внимавайте да не се качите на планината, нито да се допрете до полите ѝ; който се допре до планината, непременно ще бъде умъртвен;

13 l обаче ръка да не се допре до него, а той да бъде убит с камъни или със стрели – било то животно или човек, който се допре, да не остане жив. Когато тръбата затръби продължително, тогава нека се приближат до планината.

14 m И така, Моисей слезе от планината при народа и освети народа; а те изпраха дрехите си.

15 n Той каза на народа: Бъдете готови за третия ден; не се приближавайте до жена.

16 o А сутринта на третия ден имаше гръм и светкавици, и гъст облак на планината, и много силен тръбен глас; и целият народ, който беше в стана, потрепери.

17 p Тогава Моисей изведе народа от стана, за да посрещнат Бога; и застанаха под планината.

18 q А Синайската планина беше цялата в дим, защото Господ слезе в огън на нея; и димът ѝ се вдигаше като дим от пещ и цялата планина се тресеше силно.

19 r И когато тръбният глас се усилваше, Моисей извика и Бог му отговори с глас.

20Господ слезе на върха на Синайската планина. И Господ повика Моисей до върха на планината; и Моисей се изкачи.

21 s Тогава Господ каза на Моисей: Слез, заповядай на народа да не се втурнат нагоре към Господа , за да гледат, да не би да паднат мнозина от тях.

22 t Така и свещениците, които се приближават при Господа , нека се осветят, за да не ги порази Господ .

23 u А Моисей отговори на Господа : Народът не може да се изкачи на Синайската планина, защото Ти си ни заповядал: Постави прегради около планината и я освети.

24Но Господ му каза: Иди, слез, после да се изкачиш ти и Аарон с теб; а свещениците и народът да не се втурнат нагоре и да не се качват към Господа , за да не ги порази Той.

25И така, Моисей слезе при народа и им каза това.
Copyright information for BulProtRev